EKS: EU vodi socijalni dijalog – na papiru

Sindikat
  Evropska komisija je objavila planove koji treba da uključe socijalni dijalog u proces donošenja odluka na evropskom nivou i u državama članicama EU, ali samo ukoliko se budu efikasno…

MOR: Povećati minimalne plate i pomoć najugroženijima

Sindikat
  Povodom godišnjih sastanaka Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, Međunarodna organizacija rada poziva da se na krizu troškova života odgovori smanjivanjem nejednakosti, poboljšanjem socijalne zaštite, adekvatnim povećanjem plata, poštovanje…
Izbornik