Sindikat

Međunarodna konferencija rada usvojila novi standard pripravništva

Izvor i foto: MOR

  • Međunarodna konferencija rada na svom 111. zasedanju u Ženevi donela je rezolucije o pravednoj tranziciji i zaštiti na radu i usvojila nove preporuke o kvalitetnom pripravništvu

Novi standard o pripravničkom radu ima za cilj da podrži stalna usavršavanja i prekvalifikacije ljudi svih uzrasta na tržištima rada koja se brzo menjaju. Preporuke Međunarodne konferencije rada (MKR) sadrže jasnu definiciju i standarde pripravništva (šegrtovanja), uključujući prava i zaštitu pripravnika (šegrta).

Na Konferenciji održanoj u Palati nacija UN u Ženevi usvojeni su zaključci o pravednoj tranziciji u kojima je naglašena potreba da tranzicija bude unapređena, radi ostvarivanja socijalne pravde, iskorenjivanja siromaštva i podržavanja pristojnog rada. Delegati MKR su podržali smernice Međunarodne organizacije rada za pravednu tranziciju ka ekološki održivim ekonomijama i društvima kao ključnu osnovu za kreiranje javnih politika.

MKR je usvojila rezoluciju o zaštiti na radu kojom je zacrtan put ka inkluzivnijoj, adekvatnijoj i efektivnijoj zaštiti svih radnika, i koja bi trebalo da posluži u izradama odgovarajućih akcionih planova.

Konferencija je razmotrila i analizu Komiteta eksperata o postizanju rodne ravnopravnosti na poslu. Tripartitni članovi MKR (predstavnici vlada, poslodavaca i sindikata) su u raspravi istakli hitnu potrebu eliminisanja svih oblika diskriminacije prilikom zapošljavanja i rada, garantovanje pune i efikasne zaštite materinstva i osiguranje prava na zapošljavanje radnica sa porodičnim obavezama.

U okviru MKR održan je Svetski samit rada pod nazivom “Socijalna pravda za sve” kojem je prisustvovalo šesnaest predsednika država i vlada, kao i predstavnici drugih multilateralnih tela i organizacija radnika i poslodavaca. Učesnici su razgovarali o nizu pitanja socijalne pravde, uključujući predlog o formiranju Globalne koalicije za socijalnu pravdu. Na panelima su se vodile diskusije o nejednakosti, stvaranju jednakih mogućnosti, doživotnom učenju i razvoju veština, socijalnoj zaštiti i načinima unapređenja trgovine, održivog razvoja i ljudskih i radnih prava.

Govoreći na zatvaranju skupa u Ženevi generalni direktor MOR-a Gilbert Houngbo je rekao delegatima da bi trebalo da budu ponosni na ono što su postigli.

  • Vaša posvećenost misiji MOR-a, vaši vešti pregovori i brižna diplomatija, rezultirali su usvajanjem nekoliko značajnih dokumenata na ovoj Konferenciji. Dok nastavljamo dug put MOR-a da ispuni svoj mandat, čuli smo glasnu i nedvosmislenu podršku Globalnoj koaliciji za socijalnu pravdu. Šefovi država, ministri rada i lideri organizacija poslodavaca i radnika prepoznali su Globalnu koaliciju kao inicijativu koja je pravovremena i neophodna i na kojoj sada moramo da radimo – rekao je generalni direktor MOR-a.
  1. Međunarodnoj konferenciji rada prisustvovalo je približno 5.000 delegata koji su predstavljali vlade, radnike i poslodavce iz 187 država članica MOR-a.

Novinar: Svetozar Raković 


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , , , , ,

Povezani članci

Formirana Sekcija žena GS JSKD NEZAVISNOST
EU priprema bolju zaštitu radnika od azbesta

Kategorije

Izbornik