Sindikat

Manifest EKS za izbore u Evropskom parlamentu 2024: Obezbeđivanje pravednog dogovora za radnike

 

  • Izbori u Evropskom parlamentu 2024. su najvažniji od svih dosadašnjih izbora jer će drediti da li Evropa ostaje na putu napretka i solidarnosti i podržava radnike i njihove zajednice širom kontinenta ili će se vratiti merama štednje, sa napadima na radnike, navodi se u Manifestu Evropske konfederacije sindikata koji objavljujemo integralno

Evropska konfederacija sindikata (EKS) zastupa 45 miliona radnika i njihove 93 sindikalne organizacije i 10 evropskih sindikalnih federacija.

Izbori u Evropskom parlamentu 2024. su najvažniji od svih izbora koji su bili u Parlamentu. Oni će odrediti da li Evropa ostaje na putu napretka i solidarnosti, što smo videli u odgovoru na krizu Kovida-19, i podržava radnike i njihove zajednice širom kontinenta ili će se vratiti merama štednje, sa napadima na radnike.

EKS i njene članice vrednuju svoju autonomiju. Manifest je poziv da se podrže dole navedene obaveze kao vizija za Evropu u narednih pet godina.

Vizija ovog Manifesta je Evropa kao zajednica ljudi i nacija gde je svako slobodan da živi i radi u miru i bez straha od siromaštva, nesigurnosti, nepoštovanja, diskriminacije, nasilja ili ugnjetavanja. Evropa koja je divno mesto za život, rad, odgajanje dece, brigu o vašim najbližim i za odlazak u penziju i starost. Evropa koja praktično primenjuje Evropski stub socijalnih prava. Evropa koja štiti osnovna ljudska prava, uključujući reproduktivna prava, težnja da se postigne rodna ravnopravnost.

Pozivamo sve evropske partije i kandidate da podrže ove vrednosti i prioritete, koji su nastali na osnovu Povelje o vrednostima EKS, Manifesta iz Berlina i Programa aktivnosti koji su usvojeni od strane lidera sindikata širom Evrope na našem 15. kongresu u maju 2023.

Pozivamo partije, pokrete i radnike da se odupru pretnji ekstremne desnice, koja lažno tvrdi da podržava radnike, kada u stvari napada njihove sindikate i demokratska prava, rušeći ljudska prava, a naročito prava žena. Saradnju sa desničarskim partijama u Evropskom parlamentu i drugim evropskim institucijama treba odbiti.

Pozivamo radnike, studente, penzionere i sve ljude u Evropi da glasaju na evropskim izborima i da se čuje njihov glas za pravedniju i ’socijalniju’ Evropu.

Uprkos pobedama sindikata i drugim progresivnim snagama, hitno je potrebna socijalna pravda u Evropi.

Tokom protekle godine, radnici su doživeli najveće smanjenje zarada ikada dok su beskrupulozni poslodavci nastavili da beleže rekordno visoke profite. U međuvremenu, institucije EU prete da će vratiti mere štednje i otvoriti prostor za deregulaciju koja će još više naštetiti radnicima.

Umesto ovoga, potrebni su nam evropski izbori koji će iznedriti Parlament i Komisiju koji su posvećeni radu za pravednu Evropu sa sigurnim radnim mestima, dostojanstvenom zaradom, odličnim javnim službama, pravima žena i jednakošću za sve, jakim radničkim pravima i ojačanim koletivnim pregovaranjem i socijalnim dijalogom. Napadi na sindikate se moraju sprečiti: suzbijanje sindikata mora biti kažnjivo kao zločin! Ovo je neophodno radi odbrane i jačanja demokratije u Evropi.

Zajedno možemo ispuniti ovu ključnu misiju za Evropu koju možemo ponosno predati budućim generacijama.

DVANAEST OBAVEZA ZA PRAVEDAN DOGOVOR ZA RADNIKE

1. Bolja radna mesta i prihodi

Efektivna akcija EU da zaštiti radna mesta i prihode, uključujući penzije, sa odlučnim merama za bavljenje socijalnom dimenzijom krize troškova života. Evropi je potrebno povećanje zarada! Promovišite povećanje zarada i podržite konvergenciju na više u zaradama i uslovima rada, uključujući uvođenje Evropskog okvira za promovisanje konvergencije na više za zarade i intenzivnije aktivnosti na nivou EU za eliminisanje razlike u zaradama muškaraca i žena.

2. Kraj nesigurnog posla i poboljšanje uslova rada

Okončajte nesiguran rad garancijom prava na ugovore za stalno i na puno radno vreme, i zabranite neplaćeno stažiranje. Povećajte kontrolu nad fleksibilnim radnim vremenom i smanjite radno vreme. Zaštitite radnike koji rade na daljinu, uključujući pravo na isključivanje, i zabranite invazivno i neučtivo nadgledanje.

3. Podrška za sindikate, kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog

Zaštitite i ojačajte sindikat i radnička prava, uključujući univerzalno pravo na organizovanje, pristup sindikata radnom mestu, pravo na kolektivno pregovaranje, pravo na štrajk. Povećati pokrivenost kolektivnim ugovorima kroz ambiciozno transponovanje Direktive o adekvatnoj minimalnoj zaradi, sa ciljem da se postigne pokrivenost od 80%, i Direktive o transparentnosti zarada muškaraca i žena. Ojačati demokratiju na radnom mestu kroz jačanje kolektivnog pregovaranja, uvođenje sveobuhvatnog okvira EU o informisanju, konsultovanju i učešću i potpunu zaštitu sistema kolektivnog pregovaranja koji dobro funkcioniše.

4. Bezbedan rad

Poboljšajte i proširite zakonodavstvo o bezbednosti i zdravlju na radu EU i ostale evropske inicijative kako biste postigli nula smrti na radnom mestu ili izazvanih radom, uključujući radnike na kućnom radu. Bavite se socijalnim rizicima i onlajn maltretiranjem i posramljivanjem na radnom mestu putem evropske direktive. Uvedite zakonodavstvo EU koje uspostavlja ograničenje temperature na radnom mestu. Razvijte inicijative kako biste obezbedili punu primenu sindikalnih prava i ojačajte inspekciju rada i socijalnu inspekciju i mehanizme žalbe. Okončajte svaki oblik nasilja po osnovu pola u svetu rada, uključujući onlajn.

5. Odbacite mere štednje – izaberite ekonomiju za ljude i planetu

Odbacite povratak na mere štednje i promovišite novi ekonomski model u čijem je centru prava ekonomija, otvaranje radnih mesta, dostojanstven rad i preraspodela putem pravednog i progresivnog oporezivanja. Obezbedite reviziju pravila ekonomskog rukovođenja koja uključuje okončanje Evropskog fiskalnog pakta i reformu Pakta stabilnosti i rasta kako bi se to uskladilo sa postizanjem tih prava uključenih u Evropski stub socijalnih prava. Državama članicama obezbedite dovoljno prostora kako bi obezbedile investicije za pravednu dvostruku tranziciju. Upotrebite novi fiskalni kapacitet za investiranje, fond EU za socio-ekonomsku tranziciju i opšta dobra, a da ne ostavite nikoga i nijedan region po strani. Regulišite finansijska, energetska i prehrambena tržišta i rešite špekulisanje. Borite se protiv utaje i izbegavanja uplate poreza i obezbedite da se preveliki profiti oporezuju.

6. Jaka industrijska politika i javne službe

Sprovedite jaku evropsku industrijsku politiku sa značajnim i efektivnim javnim i privatnim investicijama koje podržavaju kvalitetna radna mesta i socijalni napredak, Garantujte univerzalni pristup kvalitetnim javnim službama, uključujući brigu o deci i transport. Obezbedite puno poštovanje prava na adekvatno, dostojanstveno i pristupačno stanovanje. Garantujte kvalitetne usluge i pravo da radnici u tim službama pruže kvalitetne usluge.

7. Javni novac za socijalni napredak

Primenite uslove, koji pokrivaju socijalne, poreske kriterijume i kriterijume zaštite životne sredine, u vezi sa svim oblicima javnog finansiranja i podrške poslu. Revidirajte pravila javne nabavke EU kako biste obezbedili da javni novac ode organizacijama koje poštuju radnička i sindikalna prava, koje pregovaraju sa sindikatima i čiji radnici su pokriveni kolektivnim ugovorima.

8. Obezbedite pravedne tranzicije

Garantujte pravednu digitalnu transformaciju, baziranu na digitalizaciji u čijem je centru čovek, i efektivnu regulaciju veštačke inteligencije koju kontroliše čovek i da ovaj princip bude uvršten u zakon EU. Postignite klimatske ciljeve kroz pravednu tranziciju, uključujući direktivu za pravednu tranziciju u svetu rada kroz predviđanje i upravljanje promenom, na osnovu principa uključenja sindikata i kolektivnog pregovaranja. Obezbedite da svi radnici imaju pravo na besplatno doživotno učenje tokom radnog vremena.

9. Borite se protiv socijalnog dampinga i prevare

Regulišite ulogu posrednika u radu i uvedite opšti pravni okvir EU koji ograničava podugovaranje i obezbeđuje zajedničku odgovornost kroz lanac podugovaranja. Poboljšajte primenu pravila o mobilnosti radnika efektivnijim Evropskim nadzornim telom za rad (ELA).

10. Pravedan pristup, zasnovan na pravima, migracijama i azilu

Ojačajte bezbedne, legalne i redovne puteve migracije, osnažite zaštitu, prava i podršku datu migrantima i onima koji traže azil u okviru EU. Zaštitite živote na Mediteranu i spoljnim granicama, putem ponovnog uvođenja evropskog mehanizma potrage i spasavanja. Odbacite politiku eksternalizacije granica i suprotstavite se multilateralnim i bilateralnim sporazumima sa SAD koji ne poštuju vladavinu prava i ljudska prava.

11. Progresivna uloga za Evropu u svetu

Obezbedite da Evropa globalno dela kroz svoju trgovinsku politiku, u skladu sa našim socijalnim modelom, da promoviše mir, demokratiju, ljudska prava, vladavinu prava i globalnu ekonomsku pravdu, uključujući kraj ruske agresije na Ukrajinu.

12. Pravednija i demokratičnija Evropa

Uspostavite Protokol socijalnog progresa, da on bude uključen u sporazume, da garantuje da radnička i socijalna prava imaju prvenstvo nad ekonomskim slobodama. Promovišite reformu evropskih institucija kako biste obezbedili Evropu koja više naginje socijalnoj pravdi i demokratiji. Podržite proširenje EU na osnovu punog poštovanja radničkih i socijalnih prava, socijalnog dijaloga i evropskih pravnih tekovina.

Članice EKS i EKS traže od evropskih partija i kandidata da podrže radničke i sindikalne vrednosti i prioritete date u ovom Manifestu za izbore u Evropskom parlamentu 2024 – da rade sa nama na postizanju posebnih mera kako bi podržali ove vrednosti i prioritete na evropskom nivou u Parlamentu 2024-2029.


Izvor: UGS „Nezavisnost“

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Tagovi: , , , ,

Povezani članci

UGS Nezavisnost: Učestvovanje u radu dvodnevne ženske škole – MKS PERV u Moldaviji
U kompaniji Robert Boš Srbija uspeli pregovori o povećanju zarada u 2024. godini

Kategorije

Izbornik