Sindikat

Jačanje kapaciteta žena u sindikatu

 

  • U Ivanjičkom hotelu Park, održan je seminar za Sekciju žena UGS NEZAVISNOST od 8. do. 10. aprila. Učesnice seminara su bile sindikalne aktivistkinje iz granskih sindikata a sam program urađen je kao rezultat saradnje Sekcije žena UGS NEZAVISNOST i Centra za obrazovanje i istraživanja našeg sindikata – navode nakon novih brojnih aktivnosti u Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“

Prvog dana seminara razgovaralo se sa predsednicom UGS NEZAVISNOST Čedankom Andrić o strategiji sindikata, rodnoj ravnopravnosti u sindikatu i naporima da se dođe do ratifikacije Konvencije 190 Međunarodne organizacije rada o sprečavanju nasilja i uznemiravanja na radu. Takođe, bilo je reči o potrebi i načinima za većim učešćem žena u organima odlučivanja u sindikatu.

Drugog dana, u prvom delu seminara teme su bile: „Mobing – definicija, prepoznavanje, zaštita“ i „Stres na radnom mestu, burn out sindrom“. Kroz teme je na interaktivan način vodila Olga Vučković Kićanović, konsultantkinja za radno pravo i ljudske resurse. Edukacija se odnosila na prepoznavanje mobinga, kako na mobing reagovati i kako se zaštititi. Polaznice seminara su upoznate sa različitim vrstama mobinga o čemu su i same svedočile, mogućnostima posredovanja ali i procesuiranju mobinga odnosno ostvarivanju sudske zaštite i naknadi štete. Veoma intrigantna je bila i tema stresa i sagorevanja na poslu. Osim prevencije i zaštite razgovaralo se i o vrstama i indikatorima, najčešćim stresovima na poslu i kako se ojačati za borbu protiv stresa.

Tokom drugog dela dana predavanje je imala koleginica Slađana Kiković, šefica Odeljenja za zakonodavno-pravnu regulativu, pravnu pomoć i zastupanje, na temu: „Položaj žena u radnom zakonodavstvu“. Ovo je bila prilika da se predstave međunarodni i nacionalni izvori prava i ukaže na situacije diskriminacije žena na radnom mestu i prilikom zapošljavanja, kao i na instrumente borbe protiv diskriminacije.

Razgovaralo se o problemima i rešenjima za slučajeve onemogućavanja napredovanja, neadekvatnim uslovima rada, problemima kod povratka na posao posle porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, nekvalitetnim ugovorima o radu i neadekvatno rešenim zaradama. Primera iz prakse je bilo mnogo i ovo je bio način da se o svima njima razgovara i dobije pravni savet.

Seminar je bio i prilika da se koleginice međusobno upoznaju jer dolaze iz različitih sektora a osim toga, imaju slične probleme. Takođe, učinjen je i prvi korak ka budućoj redovnoj razmeni iskustva pa i pomoći kroz različite oblike solidarnosti u okviru porodice Nezavisnosti. Nije se oskudevalo ni u idejama za naredni program za članice Sekcije žena kako na nivou UGS-a tako i na nivou granskih sindikata.

Tagovi: , , , , , , ,

Povezani članci

MOR: Inkluzija na poslu podiže produktivnost i dobrobit radnika
Dodeljena priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“

Kategorije

Izbornik