Sindikat

Zahvaljujući zaključenju Aneksa II Kolektivnog ugovora kod poslodavca zaposlenima u CARNEX-u u Vrbasu povećane zarade za 14%

 

  • U prostorijama CARNEX d.o.o. Industrija mesa u Vrbasu zaključen je u poslednjoj sedmici marta Aneks II Kolektivnog ugovora kod poslodavca. U prisustvu top menadžmeta i sindikalnih predstavnika Aneks II su potpisali/zaključili: Ivan Zeković, generalni direktor CARNEX-a kao predstavnik poslodavca, a kao predstavnici reprezentativnih sindikata: Milojica Živković, glavni poverenik sindikata NEZAVISNOST CARNEX i Saša Durković, predsednik Organizacije SAMOSTALNOG SINDIKATA CARNEX

Nakon nekoliko sastanaka Odbora za pregovore, postignut je komopromis i zaključenjem Aneksa II izmenjene su odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (čl. 23. i 24.) na osnovu čega će biti zaključeni pojedinačni aneksi ugovora o radu, kojima će se počev od 1. aprila zaposlenima u CARNEX-u za 14% povećati osnovne zarade.

Pregovori su protekli uz međusobnu razmenu argumenata i brojnih informacija, koje se odnose na osnovne pokazatelje ekonomsko-socijanog položaja zaposlenih, na ostvarene rezultate poslovanja, kao i na buduće kratkoročne i srednjoročne planove poslovanja.

Svi učesnici u pregovorima dele zabrinutost zbog inflatornih trendova, koji se kontinuirano negativno odražavaju na materijalni položaj zaposlenih, ali i na smanjenje kupovne moći potrošača/kupaca naših proizvoda.

Takođe, složili su se da sadašnji nestabilan poslovni ambijent nameće potrebu da se i u narednom periodu socijalni dijalog nastavi i intenzivira u cilju proaktivnog i odgovornog delovanja na zaštiti životnog standarda zaposlenih, ali i u pravcu očuvanja konkurentnosti, stabilnosti i razvoja CARNEX-a.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , , , , , , , ,

Povezani članci

Deklaracija iz Bukurešta: Za pravednu tranziciju i pristojan rad
Informacija za javnost i medije SNP: Zašto „Kopelija“ košta skoro 9 miliona dinara

Kategorije

Izbornik