Пријателството на сомборската и велешка Гимназија, продолжува

Višejezično
  На прославата по повод 150-годишнината од гимназијата Вељко Петровиќ од Сомбор, покрај врвните представници на републичката, покраинска и локална власт, Српската православни црква и другите овде застапени верски заедници,…
Izbornik