In memoriam: Massimo Savić (1962-2022) +

Najnovije
  “Zamisli jedan od listova sam tih Zamisli jednom ću ovu krošnju napustiti Zamisli vjetar zamrsi planove kao grane I kao list s drveta padnem“. Upravo su ovo, poslednji stihovi…
Izbornik