Smotra likovni amatera

Višejezično
  U ponediljak, 18. septembra na odiljenju Muzeja podunavskih Švaba, održana je Opštinska smotra likovni umitnika amatera Vojvodine. Na smotru se prijavilo ukupno  45 umitnika sa 73 rada, od koji…
Izbornik