Два нова слова: с́ и з́ ћирилично, ś и ź латинично за 32 у првом правопису црногорског језика

Višejezično
  Први правопис црногорског језика чији су аутори Миленко Перовић, професор из Новог Сада, Људмила Васиљева, професорка универзитета у Лавову, Украјина и Јосип Силић, пензионисани професор из Загреба, представљен је…
Izbornik