Fond PIO: Novi pokušaj prevare penzionera

Najnovije
  Fond PIO je obavešten da su ponovo aktivne prevare penzionera kojima se zloupotrebljavaju ime i ugled Fonda. Ovoga puta se nepoznata lica predstavljaju kao radnici Fonda PIO i obaveštavaju…

Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ solidarno

Sindikat
  Akcija Sindikata (Udruženja) penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ podele solidarne pomoći penzionerima sa niskim penzijama za 2022. godinu, kroz organizovanu nabavku i distribuciju osnovnih prehrambenih artikala i sredstava za higijenu, započela…

Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere

Najnovije
  Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije…
Izbornik