Sindikat

Sporazum Vlade i sindikata o povećanju plata u zdravstvu

 

  • Predstavnici Vlade i reprezentativnih sindikata zdravstva i socijalne zaštite potpisali su 21. novembra sporazum o unapređenju položaja zaposlenih

Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite “Nezavisnost” saopštio je da su se dva reprezentativna sindikata zdravstva i socijalne zaštite sporazumela sa Vladom Srbije da se najkasnije do 15. aprila 2024. donese uredba o povećanju koeficijenata za obračun plata u zdravstvu.

Sporazumom je predviđeno da se primanja zaposlenih utvrđuju u socijalnom dijalogu, u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora. Takođe je dogovoreno da se formira posebna radna grupa koja će analizirati normativni okvir i predlagati mere za unapređenje sistema, kao i rokove za sprovođenje dogovorenih promena, ističe se u saopštenju koje je potpisao predsednik GS zdravstva i socijalne zaštite “Nezavisnost” Zoran Ilić.

Saopštenje objavljujemo integralno.

“Pošto ste svi upoznati da su medicinske sestre i tehničari dobili povećanje 5.5% i da od 01.01.2024. godine sledi naredno povećanje svim zaposlenim u javnom sektoru od 10%, kumulativno ukupno oko 16,5 %, kao i zbog već probijenog budžeta, i kako su se nemedicinski radnici sa IV, V, VI sss takoreći izjednačili po primanjima sa III sss i II sss, i bili zanemarljivo iznad minimalne zarade, ovog puta je akcenat stavljen na tu grupu zaposlenih.

Najbitnije je da je danas potpisan obavezujući Sporazum za bilo koju buduću Vladu Republike Srbije, a koji našem pregovaračkom timu garantuje da najkasnije do 15.04.2024. u razgovorima sa predstavnicima Vlade R. S. izradi Uredbu o koeficijentima sa povećanim brojem koeficijenata svim zaposlenim, tako da i ako ne bude jedinstvene cene rada, na kojoj insistiramo od prvog dana pregovora, povećanje će biti na osnovu povećanog broja koeficijenata svim zaposlenim.

Ono što ističemo je činjenica da smo mi, GS ZSZ NEZAVISNOST, izborili da korekciju koeficijenata, pored 4 grupe koje su već bile dogovorene, korekciju koeficijenata na više, dobiju još dve grupe!

Vlada Republike Srbije će formirari radnu grupu sa reprezentativnim sindikatima, koja će u svom radu imati jedini zadatak a to je – korekcija koeficijenata za sve ostale zaposlene, do 15.04.2024. godine, kako bi svi zaposleni u zdravstvu već od 1.5.2024. godine imali korigovane, veće koeficijente,”

Sporazum sa vladom

Dva reprezentativna sindikata potpisala su sa Vladom Srbije Sporazum o unapređenju meterijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Taj dokument su potpisali premijerka Ana Brnabić, predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ Zoran Ilić i predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.

Sporazum takođe objavljujemo integralno.

“Strane potpisnice sporazuma saglasne su:

  1. Da ovim Sporazumom utvrde oblasti i rokove u kojima će se vršiti unapređenje sistema materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sistemu Republike Srbije (u daljem tekstu: unapređenje sistema).
  2. Prioritetne oblasti unapređenja sistema su:

– način utvrđivanja plata zaposlenih u zdravstvu, kroz socijalni dijalog sa reprezentativnim sindikatima, u smislu definisanja predloga za izmenu propisa kojima se utvrđuje visina osnovice i koeficijenti na osnovu kojih se utvrđuje plata zaposlenih u zdravstvu,

– način određivanja drugih primanja zaposlenih u skladu sa članovima Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvenu delatnost,

– druga pitanja koja su od uticaja na materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih u zdravstvu.

  1. Radi unapređenja sistema, u skladu sa ovim sporazumom, Vlada će obrazovati Radnu grupu koju će činiti predstavnici Vlade i reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, najkasnije u roku od pet dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.
  2. Zadatak radne grupe iz tačke 3. ovog sporazuma će biti da izvrši analizu postojećeg normativnog okvira, kojim se uređuju prava, položaj i plata zaposlenih u zdravstvu, kao i da predloži mere za unapređenje sistema. Radno telo će svoj rad urediti poslovnikom o radu, a o izvršenom zadatku sačiniće Izveštaj o preporukama za unapređenje oblasti i dostaviti ga Vladi.
  3. Inicijalni Izveštaj o preporukama za unapređenje oblasti sa predlogom izmene odgovarajućih propisa Radna grupa će dostaviti Vladi najkasnije do 4. decembra 2023. godine, nakon čega će Vlada usvojiti izmene predloženih propisa sa primenom od 1. januara 2024. godine, dok će zadatak iz tačke 4. ovog sporazuma Radna grupa izvršiti do 15. aprila 2024. godine i dostaviti Vladi Izveštaj o preporukama za unapređenje oblasti sa predlogom izmene odgovarajućih propisa, nakon čega će Vlada usvojiti izmene predloženih propisa sa primenom od 1. maja 2024. godine. Vlada će, u skladu sa preporukama Izveštaja iz tačke 4. ovog sporazuma, preduzeti neophodne aktivnosti i mere, u skladu sa okvirima budžeta Republike Srbije.”

Na kraju teksta sporazuma navodi se da je sastavni deo tog dokumenta “spisak dogovorenih korekcija koeficijenata za određene grupe nemedicinskih radnika, usaglašen dana 20. novembra 2023. godine sa Vladom Republike Srbije”.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Tagovi: , , , , , ,

Povezani članci

UGS NEZAVISNOST – 32 godine aktivizma
Sindikat „Nezavisnost“ povodom problema u Dečijem kulturnom centru Niš

Kategorije

Izbornik