Najnovije

Somborski većnici usvojili predloge komisija za sufinansiranje starih i umetničkih zanata i razvoja ženskog preduzetništva

 

  • Gradsko veće Grada Sombora održalo je u petak 11. avgusta 165. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 11. tačaka

Gradsko veće je donelo Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Sombora za period od avgusta 2023. do maja 2024. godine. Ovim programom utvrđeno je osam mernih mesta koja su razvrstana u skladu sa namenom prostora definisanim Prostornim planom grada Sombora i Odlukom o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Sombora. Praćenje celodnevnog nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Sombora i određivanje vrednosti indikatora ukupne buke biće obavljano prema propisanoj metodologiji i u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Merenje nivoa buke u okviru je ciklusa od 3 dana, kontinuirano 24 sata sa referentnim vremenom od 15 minuta na svakom od osam mernih mesta u septembru 2023. i u martu 2024. godine. Merenjem i praćenjem nivoa buke ne samo da se ispunjava zakonska obaveza Grada Sombora, već se i dobijaju podaci relevantni za dalju zaštitu zdravlja ljudi i unapređenje životne sredine.

Na 165. sednici Gradskog veća usvojen je i predlog Komisije za dodelu sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje projektnih aktivnosti od značaja za unapređenje i razvoj starih i umetničkih zanata na teritoriji Grada Sombora za 2023. godinu u okviru programa „Podrška ekonomskom razvoju i promocija preduzetništva” u iznosu od 838.000 dinara.

Gradski većnici su, takođe, usvojilli predlog Komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti od značaja za unapređenje i razvoj ženskog preduzetništva na teritoriji Grada Sombora za 2023. godinu u okviru programa „Podrška ekonomskom razvoju i promocija preduzetništva“ iz budžeta Grada u iznosu od 1.162.000 dinara.


 Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , ,

Povezani članci

Pronađeno 36 iregularnih migranata van prihvatnog centra u Somboru
Vojska Srbije: Redovna obuka izviđačkih jedinica Kopnene vojske

Kategorije

Izbornik