Sindikat

Sindikatu “Nezavisnost” priznata reprezentativnost u Službenom glasniku

 

  • Poslodavac u Javnom preduzeću “Službeni glasnik” potvrdio je reprezentativnost Sindikatu “Nezavisnost” u toj državnoj ustanovi

U rešenju koje je 2. marta potpisao v.d. direktora preduzeća Mladen Šarčević navodi se da je usvojen zahtev Sindikata “Nezavisnost” od 10. novembra 2022. godine, i da se utvrđuje da je „Nezavisnost“ reprezentativan sindikat kod poslodavca Javnog preduzeća „Službeni glasnik“.

U obrazloženju se navodi da je Sindikat “Nezavisnost”, u skladu sa zakonom, uz zahtev dostavio spisak članova tog sindikata, sa kopijama pristupnica, te da je postupajući po zahtevu, poslodavac utvrdio sledeće:

Na dan podnošenja zahteva, 10. novembra 2022, kod poslodavca su bila 373 zaposlena, te da je za priznanje reprezentativnosti sindikatu bilo potrebno najmanje 56 članova među zaposlenima u “Službenom glasniku”. Na sastanku održanom 27. februara 2023. godine, u prisustvu podnosioca zahteva i predstavnika Sindikalne organizacije zaposlenih JP „Službeni glasnik“, poslodavac je izvršio uvid u originalne pristupnice iz kojih je utvrđeno da je na dan podnošenja zahteva 76 zaposlenih učlanjeno u Ujedinjene granske sindikate „Nezavisnost“ – Granski sindikat Kultura, umetnost i mediji “Nezavisnost“.

Predstavnici drugog sindikata u „Službenom glasniku“ nisu osporili valjanost i broj članskih pristupnica “Nezavisnosti”.

Izvor: UGS Nezavisnost

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , , , ,

Povezani članci

Generalni štrajk u Francuskoj: Stao život zbog penzione reforme
Nezavisnost: Šta smo radili 8. marta

Kategorije

Izbornik