Sindikat

Sindikat „Nezavisnost“ povodom problema u Dečijem kulturnom centru Niš

 

  • Saopštenje za javnost Sindikata “Nezavisnost” o ugroženosti radnih mesta zaposlenih u Dečijem kulturnom centru Niš, članova ovog reprezentativnog sindikata gde je kako navode, dovedeno u pitanje dalje funkcionisanje ustanove kulture koje su od neprocenjive vrednosti za svu decu i njihove roditelje

Grad Niš da stavi van snage odluku o spajanju DKC-a sa Dečijim odmaralištem

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“ zahtevaju od Skupštine grada Niša da stavi van snage odluku o spajanju Dečijeg kulturnog centra Niš i Dečijeg odmarališta „Divljana“.

Upozoravamo da formiranjem Dečijeg kulturno obrazovno rekreativnog centra, sa pretežnom delatnošću ostalo obrazovanje (85.59), koje Zakon o obrazovanju ne prepoznaje kao zaseban vid obrazovanja, zaposleni neće moći da steknu propisanu licencu za rad.

Zaposleni u Dečijem kulturnom centru više decenija rade pod šifrom zanimanja 90.04 – rad umetničkih ustanova (delatnost učeničkih i studentskih kulturnih centara). Stoga zahtevamo da im se šifra zanimanja ne menja.

Položen ispit za licencu priznaje se za rad u predškolskoj ustanovi, školi, školi sa domom učenika i domu učenika. Kako novoformirana Ustanova ne pripada niti jednom vidu obrazovnog sistema, licenciranje zaposlenih u novoosnovanoj ustanovi neće biti moguće.

Predstavnici sindikata „Nezavisnost“ uputili su više poziva gradonačelnici grada Niša Dragani Sotirovski za prijem i hitan razgovor na tu temu, ali do sastanka nije došlo jer ih je gradonačelnica zakazivala a potom jednostrano otkazivala.

Gradsko veće grada Niša je 2. februara 2022. godine donelo Zaključak o formiranju Radne grupe koja je bila dužna da u roku od 60 dana podnese Izveštaj o radu i predloži Gradskom veću Grada Niša mere i naredne aktivnosti. Do samog Zaključka Radne grupe nikada nije došlo.

Skupština grada Niša je na sednici 19. decembra 2022. godine donela Odluku o spajanju, a nakon toga i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Dečiji kulturno obrazovno rekreativni centar Niš. Formiranje ustanove bi usledilo spajanjem Dečijeg kulturnog centra i Dečijeg odmarališta „Divljana“, čime je prekršena Uredba o klasifikaciji delatnosti („Sl.glasnik RS“ br.54/2010).

Za odgovorno lice u procesu spajanja i registracije nove ustanove DKORC postavljen je Goran Ćirić (v.d. direktora „Divljane“). Krajnji rok za sprovođenje ove odluke istekao je u martu 2023. godine, nakon čega ona više ne proizvodi pravno dejstvo.

O nizu propusta, nedostataka i protivzakonitog sprovođenja procedure u više navrata upoznata je javnost, a na sastanku članova sindikata „Nezavisnost“ u DKC-u i predstavnika zaposlenih sa čelnicima grada Niša upozorena je i gradonačelnica Dragana Sotirovski.

Verujemo da će gospođa Sotirovski izdvojiti vreme za sastanak sa najužim rukovodstvom sindikata „Nezavisnost“ koji je trebalo da bude održan 27. novembra u Nišu. I pored otkazivanja sastanka predstavnici našeg sindikata biće u ponedeljak sa svojim članovima u Dečijem kulturnom centru i učestvovati u protestnoj šetnji.

Srdačno,

Čedanka Andrić

Predsednica UGS „Nezavisnost“

Darko Šper, predsednik

GS KUM „Nezavisnost“


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Tagovi: , , , , , , , , ,

Povezani članci

Sporazum Vlade i sindikata o povećanju plata u zdravstvu
Nezavisnost: Štrajkom ili dijalogom do pristojnih plata referenata

Kategorije

Izbornik