Ekonomija

Registrovano pet pravnih lica sa statusom socijalnog preduzetništva

 

  • U Agenciji za privredne registre je trenutno registrovano pet pravnih lica sa statusom socijalnog preduzetništva. Prema pravnoj formi, dva su privredna društva, dva udruženja i jedna zadruga, koja je registrovana kao turističko socijalna zadruga

Privredna društva, koja su registrovana kao socijalna preduzeća, imaju registrovanu delatnost za trgovinu na malo posredstvom pošte ili preko interneta i za proizvodnju predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu. Ova društva osnovala su udruženja, koja ostvaruju ciljeve iz oblasti edukacije i prevencije u borbi protiv zlostavljanja dece i unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom, prvenstveno osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i njihovih porodica.

Udruženja, koja su registrovala status socijalnog preduzetništva, ostvaruju ciljeve u oblasti podrške osobama sa autizmom i drugim osetljivim grupama, kao i u oblasti socijalnog, zdravstvenog i društveno inkluzivnog rada u korist osoba sa invaliditetom na teritoriji Republike Srbije.

Turističko socijalna zadruga je registrovana za delatnost odmarališta i sličnih objekata za kraći boravak.

Agencija za prirvredne registre podseća da je od 15. novembra prošle godine Zakonom o socijalnom preduzetništvu omogućeno svim pravnim licima i preduzetnicima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, da registruju status socijalnog preduzetništva, na osnovu obavljanja delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca i društveno osetljivih grupa, kao i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama, ili društvu u celini.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Međunarodni BEZ-GMO Samit 2023 biće održan 9 i 10. maja u Frankfurtu, Nemačka
Od 17. maja prijave za osnivanje privrednih društava isključivo elektronskim putem

Kategorije

Izbornik