Ekonomija

Попис пољопривреде 2023 и Конкурс за пописиваче – сви важни детаљи

 

 • Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8:00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања

Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве искључиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године.

Услови које кандидати треба да испуне су следећи:

–          држављанство Републике Србије,

–          пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;

–          најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;

–          стечено најмање трогодишње средње образовање;

–          да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Процес селекције пријављених кандидата се врши у три фазе:

 1. Избор пријављених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју;
 2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу;
 3. Селекција након оствареног успеха на обуци.

Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.

Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима,  образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.

Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

 • Погледајте и промотивни спот Републичког завода за статистику Србије:

………………………………………………………………………………………………………………..

Popis poljoprivrede 2023.

 • Procedura za izbor popisivača

Kada i kako se sprovodi terensko prikupljanje podataka u Popisu poljoprivrede 2023.   

Terensko prikupljanje podataka u Popisu poljoprivrede 2023. (u daljem tekstu: Popis) sprovešće se u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine. Podatke o porodičnim gazdinstvima u Popisu prikupljaju popisivači na terenu – neposredno od gazdinstava, metodom intervjua, koristeći prenosive računare (laptopove) za unos podataka. Za potrebe realizacije terenskog rada, Republički zavod za statistiku (u daljem tekstu: Zavod) angažovaće oko 3000 popisivača.

U skladu sa Zakonom o Popisu polјoprivrede 2023. i Uputstvom za organizaciju i izvršenje Popisa, Zavod propisuje Proceduru za izbor popisivača, kako bi se obezbedila potpuna transparentnost i nepristrasnost prilikom izbora popisivača.

Šta su zadaci popisivača  

Zadaci popisivača su da:

 • Detalјno prouči Uputstvo za popisivače;
 • Prisustvuje instruktaži;
 • Popiše polјoprivredna gazdinstva prema Adresaru polјoprivrednih gazdinstava – u proseku 250 gazdinstava – i dobijene podatke unese u elektronski Upitnik;
 • Svakodnevno prosleđuje popunjene Upitnike u centralnu bazu (uradi sinhronizaciju po završetku dnevnog rada);
 • Primenjuje instrukcije i uputstva data od strane opštinskog koordinatora (OK) i regionalnog koordinatora (RK);
 • Redovno bude u kontaktu sa svojim OK i u slučaju potrebe zatraži dodatna objašnjenja;
 • Kontaktira OK u slučaju da postoje problemi sa laptopom;
 • U roku od sedam dana po završenom popisivanju, po uputstvima OK, razduži opremu koja mu je prethodno dodelјena (laptop, punjač i torbu sa mišem) i vrati štampane Adresare i Upitnike (popunjene i nepopunjene).

Period angažovanja popisivača: od 01. oktobra do 22. decembra 2023. godine.

Napomena: tokom priprema i terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa planom aktivnosti i može uklјučivati i rad vikendom.

Koje uslove kandidati za popisivače moraju da ispune

Uslovi koje kandidati treba da ispune:

 • državlјanstvo Republike Srbije,
 • prebivalište ili prijavlјeno boravište u Republici Srbiji;
 • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
 • stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
 • da nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Koji su kriterijumi za izbor popisivača    

Kriterijumi za izbor su:

 • stručna sprema;
 • oblast obrazovanja;
 • radni status;
 • učestvovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine ili u statističkim akcijama Zavoda iz oblasti polјoprivrede (Popis polјoprivrede 2012, Istraživanje o strukturi polјoprivrednih gazdinstava 2018. ili redovna statistička istraživanja u oblasti polјoprivrede u poslednjih 5 godina).

Prednost pri izboru imaće kandidati:

 • koji poseduju diplomu o stečenom obrazovanju iz oblasti polјoprivrede;
 • koji su učestvovali u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine ili u statističkim akcijama Zavoda iz oblasti polјoprivrede (Popis polјoprivrede 2012, Istraživanje o strukturi polјoprivrednih gazdinstava 2018. ili redovna statistička istraživanja u oblasti polјoprivrede u poslednjih 5 godina);
 • koji imaju mogućnost korišćenja sopstvenog vozila za rad u Popisu.

Koje vrste ugovora je moguće zaklјučiti sa izabranim kandidatima   

Sa izabranim kandidatima, u zavisnosti od njihovog radnog statusa, zaklјučuje se:

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri, lica angažovana po osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova sa najviše 30 sati kod drugog poslodavca), ili
 • Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca).

Napomena: Ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova se ne može zaklјučiti sa licem koje ima status obavezno osiguranog lica u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (zaposleni sa punim radnim vremenom, osiguranici samostalnih delatnosti, polјoprivrednici, advokati i dr.).

Kako i kad se vrši prijavlјivanje kandidata         

Javni poziv (konkurs) za prijavlјivanje kandidata za popisivače objavlјuje se 15. avgusta 2023. godine u 8:00 časova na veb-sajtu Zavoda (www.stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja.

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača prijavlјuju se isklјučivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtu Zavoda. Dozvolјeno je prijavlјivanje samo za rad u jednoj oštini/gradu (pri čemu se kandidat može prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojem ima prijavlјeno prebivalište ili boravište).

Radno angažovani u stanicama Polјoprivrednih savetodavnih i stručnih službi (PSSS), i radno angažovani u drugim službama u vezi sa polјoprivredom koji stanuju u jednoj, a rade u drugoj opštini, mogu da konkurišu za rad u svojstvu popisivača u opštini u kojoj rade; studenti, koji se školuju van mesta stanovanja, mogu da se prijave za rad u svojstvu popisivača u svojoj opštini ili u opštini u kojem privremeno žive tokom studija.

Elektronsko prijavlјivlјnje vrši se od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine na sajtovima Zavoda: www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs.

U Prvom delu prijave kandidati navode svoje lične podatke, najvišu završenu školu, radni status, radno iskustvo u statističkim istraživanjima, mogućnost korišćenja sopstvenog vozila za rad u Popisu i obeležavaju saglasnost za obradu podataka.

Proces selekcije prijavlјenih kandidata se vrši u tri faze:

 1. Izbor prijavlјenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
 2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim na intervjuu;
 3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.

Izbor kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju vrši na osnovu bodova ostvarenih bodovanjem podataka koje su kandidati naveli u prijavi. Kandidati će biti rangirani po naselјenim mestima/klasterima u okviru opština.

Bodovanje i rangiranje kandidata po prijavi

Kandidati se rangiraju prema sledećem sistemu bodovanja:

 1. Najviša završena škola
 • Visoka – osnovne akademske studije (240 ESPB) ili specijalističke strukovne studije (180+60 ESPB); master akademske ili master strukovne studije; osnovne (diplomske) studije u trajanju od četiri do šest godina (po starom programu); integrisane akademske studije (medicina, stomatologija, veterina, farmacija); specijalističke akademske studije posle mastera ili magistarske studije (po starom programu); doktorske studije – 5 bodova;
 • Viša – osnovne akademske ili osnovne strukovne studije (180 ESPB), viša škola ili prvi stepen fakultata (po starom programu) – 3 boda;
 • Srednja – srednja četvorogodišnja stručna škola, gimnazija, specijalizacija posle srednje škole, škola za VKV radnike; srednja trogodišnja stručna škola – 1 bod.

2. Najviša završena škola je

 • U oblasti polјoprivrede, veterinarstva ili šumarstva – 2 boda;
 • U drugoj oblasti – 0 bodova.
 1. Radni status u trenutku prijave
 • Zaposleno lice (u skladu sa odredbama Zakona o radu*) puno radno vreme – 1 bod;
 • Zaposleno lice (u skladu sa odredbama Zakona o radu*) nepuno radno vreme – 2 boda;
 • Lice radno angažovano po osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova do 30 časova nedelјeno – 2 boda;
 • Nezaposleno lice, odnosno lice koje nije u radnom odnosu u skladu sa odredbama Zakona o radu (uklјučujući i lica koja u trenutku prijave rade kod drugog poslodavca puno radno vreme na osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova, u slučaju da taj Ugovor ističe najkasnije do 15. septembra 2023. godine) – 7 bodova;
 • Korisnik starosne penzije1 i student koji nije radno angažovan – 4 boda.

*U skladu sa odredbama Zakona o radu zaposleno lice je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca; lice koje je radno angažovano van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposoblјavanju i usavršavanju) ne smatra se zaposlenim licem.

Napomena: Lica koja u trenutku prijave rade kod drugog poslodavca puno radno vreme na osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova, mogu da se prijave za rad u Popisu polјoprivrede 2023. jedino u slučaju da taj Ugovor ističe najkasnije do 15. septembra 2023. godine. Lica angažovana po osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova sa najviše 30 sati kod drugog poslodavca mogu da se prijave za rad u svojstvu popisivača bez obzira na to kada ističe Ugovor po osnovu kog su angažovani kod drugog poslodavca u trenutku prijave. Nezaposlena lica, odnosno lica koja nisu u radnom odnosu u skladu sa odredbama Zakona o radu, a koja su kod drugog poslodavca radno angažovana po osnovu ugovora o delu ili drugog osnova koji omogućava prijavu od strane Zavoda angažovanja po osnovu ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova u Centralnog registru obaveznog socijalnog osiguranja, mogu da se prijave za rad u Popisu uz primenu napred navedenog isklјučenja odgovornosti Zavoda za gubitak/promenu prava.

 1. Radno angažovanje
  • U stanici Polјoprivredne savetodavne i stručne službe – 8 bodova;
  • U drugim službama u vezi sa polјoprivredom (u opštinskoj stručnoj službi za polјoprivredu, veterinarskoj stanici, zemlјoradničkoj zadruzi) – 4 boda;
  • Na ostalim poslovima – 1 bod.
 2. Učestvovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine ili u statističkim akcijama Zavoda iz oblasti polјoprivrede (Popis polјoprivrede 2012, Istraživanje o strukturi polјoprivrednih gazdinstava 2018. ili redovna statistička istraživanja u oblasti polјoprivrede u poslednjih 5 godina):
 • Da – 4 boda;
 • Ne – 0 bodova.

1 Sa korisnikom invalidske penzije ne može se zaklјučiti Ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova. Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova može biti obustavlјena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora, u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 – Odluka US RS, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 –Odluka US RS, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – Odluka US RS, 86/19 i 62/21).


Maksimalan broj bodova koje kandidat može da ostvari po prijavi je 21.

Napomena: Po isteku termina za prijavlјivanje, Zavod proverava podatke kandidata u vezi sa navedenim iskustvom iz statističkih istraživanja. Ukoliko se ustanovi da su navodi netačni, kandidatu neće biti dodelјeni bodovi za iskustvo.

Procedura je sledeća: za svaku opštinu i za svako naselјeno mesto/klaster unapred se definiše broj kandidata koji se poziva za predaju dokumentacije i intervju (do 40% više od potrebnog broja). U slučaju da više kandidata ima isti broj bodova, pozivaju se kandidati koji su ostvarili isti broj bodova po prijavi kao kandidat koji je pozvan kao poslednji rangiran „iznad crte“. U slučaju da se za neko naselјeno mesto/klaster nije prijavio nijedan kandidat ili je broj prijavlјenih kandidata manji od potrebnog, u drugim naselјenim mestima koja su teritorijalno blizu povećava se broj pozvanih kandidata.

Rang-lista kandidata sa terminima za predaju dokumentacije i intervju po naselјenim mestima/klasterima, u okviru opštine objavlјuje se 22. avgusta 2023. godine na veb-sajtu Zavoda. Popisne komisije (PK), formirane u svakoj opštini, će rang-liste istaći na vidno mesto na oglasnoj tabli u zgradi opštine, kao i na sajtu opštine.

Kandidati donose dokumentaciju i potpisuju pisanu saglasnost za obradu podataka u okviru objavlјenih termina, u periodu od 24. do 31. avgusta 2023.

Spisak dokumenata koje treba doneti u opštinu u prostorije popisne komisije       

Dokumentacija obavezna za sve kandidate:

 • fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;
 • fotokopija diplome ili potvrda obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid:
 • ako kandidat nije u mogućnosti da donese diplomu na uvid prihvata se i overena fotokopija diplome,
 • kao dokaz o završenoj srednjoj školi umesto diplome srednje škole prihvata se i Uverenje o studiranju ili drugi odgovarajući dokaz o upisanom fakultetu (indeks, potvrda i sl),
 • ako kandidat ima inostranu diplomu priznaje se samo nostrifikovana diploma ili potvrda o predatom zahtevu za nostrifikaciju (izuzetak su diplome stečene u Crnoj Gori ili u Republici Srpskoj);
 • uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP-ne starije od 6 meseci);
 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci).

Napomena: ukoliko želi, kandidat može prilikom predaje ostale potrebne dokumentacije da potpiše saglasnost da Republički zavod za statistiku po službenoj dužnosti pribavi Uverenje o nekažnjavanju i Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga. Ukoliko želi da ova dokumenta pribavi sam, a nije ih pribavio do predaje dokumentacije, krajnji rok za njihovu dostavu PK jeste početak obuke.

Nezaposleni kandidati, pored obavezne dokumentacije, dostavlјaju još i sledeće:

 • potvrdu iz nadležne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja

Nezaposlena lica, odnosno lica koja nisu u radnom odnosu u skladu sa odredbama Zakona o radu, a koja su kod drugog poslodavca radno angažovana po osnovu ugovora o delu ili drugog osnova koji omogućava prijavu od strane Zavoda angažovanja po osnovu ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova u Centralnog registru obaveznog socijalnog osiguranja, mogu da se prijave za rad u Popisu, dostavlјaju još i sledeće:

–          fotokopiju važećeg ugovora i potvrdu iz nadležne filijale fonda PIO o osnovu po kome su prijavlјeni u Centralni registar socijalnog osiguranja

Napomena: Studenti koji su se prijavili za rad u opštini/gradu u kojem studiraju, a ne u opštini/gradu gde imaju prijavlјeno prebivalište/boravište, pored ostale dokumentacije, treba da donesu na uvid i uverenje o studiranju ili indeks i da prilože fotokopiju uverenja, odnosno fotokopiju stranice indeksa sa podacima o kandidatu i visokoškolskoj ustanovi u kojoj studiraju.

Starosni penzioneri, pored obavezne dokumentacije, dostavlјaju još i sledeće:

 • fotokopiju poslednjeg penzionog čeka, ili
 • fotokopiju rešenja o penziji

Zaposleni i lica angažovana po osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova sa nepunim radnim vremenom, dostavlјaju još i sledeće:

 • fotokopiju važećeg ugovora ili potvrdu poslodavca (navedena dužina trajanja radnog vremena).

Zaposlene sa punim radnim vremenom, dostavlјaju još i sledeće:

 • fotokopiju važećeg ugovora ili potvrdu poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

Napomena:

 • Sva lica zaposlena u organima državne uprave, autonomne pokrajine ili jedinicama lokalne samouprave u obavezi su da pribave pismenu Saglasnost rukovodioca/poslodavca za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom dolaska na predaju dokumentacije i intervju istu dostave u originalu.
 • Javni funkcioneri, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, da bi učestvovali u izbornom postupku za popisivače u Popisu pored ostale dokumentacije, dostavlјaju i pozitivno mišlјenje organa koji ih je izabrao, postavio ili imenovao na javnu funkciju. Javni funkcioneri su dužni da postupaju u skladu sa čl. 46 Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 35 od 21. maja 2019, 88 od 13. decembra 2019, 11 od 12. februara 2021 – Autentično tumačenje, 94 od 27. septembra 2021, 14 od 7. februara 2022).

o Ukoliko su kandidati u momentu prijave bili radno angažovani po osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova (koji ističe najkasnije do 15. septembra 2023. godine), prilikom predaje dokumentacije potrebno je da dostave fotokopiju važećeg ugovora, a najkasnije do 18. septembra 2023. godine dostave potvrdu od PIO fonda da je prestao da im teče staž osiguranja. Postojanje Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova sa punim radnim vremenom u periodu od 16. septembra do 20. decembra 2023. godine isklјučuje mogućnost angažovanja na poslovima poposivača.

 • Kandidati koji su radno angažovani po osnovu Ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova sa nepunim radnim vremenom (ne više od 30 časova nedelјno) prilikom predaje dokumentacije potrebno je da dostave fotofokopiju važećeg ugovora. Takvi kandidati mogu biti angažovani bez obzira na trajanja samog ugovora (ugovor može isticati i nakon 15. septembra 2023. godine), bitno je samo da je u pitanju nepuno radno vreme – do 30 časova nedelјno.

Ukoliko je kandidat podneo zahtev za izdavanje uverenja (MUP-u i/ili sudu) ali još uvek nije dobio dokument, dužan je da priloži dokaz o podnetom zahtevu, a uverenje može dostaviti PK naknadno – pre početka obuke. U tom slučaju Popisna komisija je dužna da o tome sačini Zapisnik.

U slučaju da kandidat izjavi da je podneo zahtev, ali nema dokaz o tome, dužan je da popuni izjavu koju će dobiti od PK.

Ukoliko kandidat priloži dokaz (povrda/fotografija) o podnetom zahtevu za jedno uverenje, a za drugo uverenje ne raspolaže odgovarajućim dokazom, u tom slučaju popunjavaju se oba dokumenta (Zapisnik i Izjava).

Ako se uvidom u dokumentaciju ustanovi da je kandidat u prijavi naveo netačne podatke, broj bodova će biti korigovan i kandidat će ponovo biti rangiran. U slučaju da je ostvario manji broj bodova od kandidata koji je rangiran kao poslednji na spisku kandidata za dato naselјeno mesto/klaster, kandidat može biti isklјučen iz dalјeg izbornog postupka.

Ukoliko kandidat ne preda traženu dokumentaciju, ili se uvidom u tražena dokumenta ustanovi da ne ispunjava predviđene opšte uslove, isklјučuje se iz dalјeg izbornog postupka.

Ukoliko se kandidat ne javi Popisnoj komisiji niti se pojavi u predviđenom terminu za predaju dokumenata i intervju smatraće se da je odustao od rada u Popisu.

 1. faza selekcije: Rangiranje prema bodovima ostvarenim na intervjuu

Ukoliko je predata dokumentacija u skladu sa Procedurom za izbor popisivača, obavlјa se intervju sa kandidatom.

Intervju obuhvata pet oblasti:

 1. Komunikativnost,
 2. Dostupnost/saradlјivost,
 3. Timski rad,
 4. Uvažavanje drugih i
 5. Da li Vi želite nas nešto da pitate.

Za svaku oblast kandidat može dobiti od 0 do 3 boda (maksimalno 15 bodova). Smatra se da kandidat nije zadovolјio na razgovoru ako za bilo koju oblast dobije 0 bodova. Kandidat koji nije zadovolјio na razgovoru, kao i kandidat koji nije došao na razgovor ili je tokom razgovora odustao od rada u Popisu automatski se isklјučuje iz izbornog postupka i ne rangira se.

Nakon završenog intervjua, za svakog kandidata se sačinjava izveštaj koji sadrži ostvaren broj bodova pojedinačno po svim oblastima, ukupno ostvareni broj bodova, posebno obrazloženje ukoliko je kandidat iz neke oblasti bodovan sa 0 bodova, što ga direktno isklјučuje iz dalјeg postupka.

Bodovi sa intervjua dodaju se bodovima po prijavi i na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova formira se rang lista kandidata za popisivače za obuku. Rangiranje se vrši unutar opština.

Maksimalna broj bodova koji kandidat može da ostvari je 36.

Napomena: U slučaju da nakon isteka roka za podnošenje dokumentacije i intervju nije obezbeđen potreban broj kandidata za obuku na nivou opštine, biće pozvani kandidati koji su bili „ispod crte“ u određenim klasterima (pre svega u seoskim naselјima), radi podnošenja dokumentacije i intervju – do ispunjenja potrebnog broja.

Preliminarna lista kandidata koji se pozivaju na obuku, po opštinama objavlјuje se 01. septembra 2023. u 16:00 časova na sajtovima Zavoda (www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs), na sajtu opštine i na vidnom mestu u sedištu PK.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare isti ukupan broj bodova, prednost na Preliminarnoj listi kandidata koji se pozivaju na obuku ima (redom kako je navedeno) kandidat koji:

 • Poseduje diplomu o stečenom obrazovanju iz oblasti polјoprivrede, veterine ili šumarstva;
 • Učestvovao je u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine ili u statističkim akcijama Zavoda iz oblasti polјoprivrede (Popis polјoprivrede 2012, Istraživanje o strukturi polјoprivrednih gazdinstava 2018. ili redovna statistička istraživanja u oblasti polјoprivrede u poslednjih 5 godina):
 • Ima mogućnost korišćenja sopstvenog vozila za rad u Popisu.

Ukoliko su dva ili više kandidata izjednačena prema svim navedenim kriterijumima, prednost se daje kandidatu koji ima manji redni broj prijave.

Uz preliminarnu listu objavlјuje se i informacija da kandidati koji nisu izabrani, a učestvovali su u izbornom postupku, imaju pravo da podnesu prigovor putem elektronske pošte, kao i imejl adresa na koju ovi kandidati mogu da šalјu prigovor.

Prigovor se može podneti PK opštine/grada za koji je kandidat konkurisao, isklјučivo putem elektronske pošte, do 2. septembra 2023. do 16:00 časova, na adresu koja će biti objavlјena uz Preliminarnu listu. Kandidati koji ulože prigovor, odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor, nakasnije do 3. septembra 2023. do 16:00 časova. Kandidati koji nisu zadovolјni odgovorom PK na prigovor mogu uložiti žalbu Zavodu, najkasnije do 4. septembra 2023. do 16:00 časova, isklјučivo putem elektronske pošte na adresu: pravnapopis@stat.gov.rs.

U razmatranje od strane Zavoda biće uzete isklјučivo obrazložene žalbe, sa osnovnim podacima o podnosiocu žalbe (ime, i prezime, redni broj prijave, naziv opštine/grada za koji se kandidat prijavio na Javni poziv), uz koje budu dostavlјeni sledeći dokumenti:

 • Prigovor podnet nadležnoj PK,
 • Odgovor PK na prigovor.

Kandidati koji ulože žalbu odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili žalbu, najkasnije do 6. septembra do 16:00 časova.

Nakon razmatranja svih podnetih žalbi 7. septembra 2023. godine u 8:00 časova Zavod za svaku opštinu/grad objavlјuje Konačnu listu kandidata pozvanih na obuku, po punktovima i terminima, sa linkom za pristup drugom delu prijave, što rade i Popisne komisije za svoju opštinu.

Kandidati koji su pozvani na obuku dužni su da do 10. septembra 2023. do 16.00 časova popune Drugi deo elektronske prijave u koji treba da unesu podatke koji su neophodni za izradu Ugovora (naziv banke, broj tekućeg računa i dr.) i da prilože fotografiju u elektronskoj formi koja je potrebna za identifikacionu (ID) karticu.

Opštinski koordinatori su dužni da obaveste sve kandidate (telefonom i mejlom) o mestu i vremenu održavanja obuke.

 1. faza selekcije: Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci

Svi izabrani kandidati dužni su da prisustvuju celokupnoj obuci. Obuka je petodnevna i sprovodi se u periodu od 18. do 29. septembra, u dva termina:

 • Prvi termin od 18. septembra do 22. septembra,
 • Drugi termin od 25. do 29. septembra.

U izuzetnim slučajevima obuku je moguće organizovati na jednom punktu za više opština. Spisak punktova za obuku možete videti ovde.

Kandidate koji su raspoređeni za prvi termin obuke, a nisu prisustvovali obuci, opštinski koordinatori pozivaju putem telefona na drugi termin obuke. U slučaju da ovi kandidati odustanu od učestvovanja u Popisu, opštinski koordinatori pozivaju kandidate „ispod crte“, poštujući uspostavlјeni redosled, sve do popunjavanja potrebnog broja popisivača za opštinu/naselјe.

Novoizabrane kandidate popunjavaju Drugi deo elektronske prijave u koji treba da unesu podatke koji su neophodni za izradu ugovora i prilože fotografiju u elektronskoj formi.

Prvog dana obuke kandidati za popisivače dobijaju laptop, prateću opremu i drugi materijal neophodan za rad na terenu i potpisuju revers.

Poslednjeg dana obuke vrši se ocenjivanje kandidata za popisivače na osnovu ponašanja na obuci. Ovi bodovi se ne sabiraju sa već ostvarenim bodovima u predhodnim fazama selekcije.

Ocenjuje se:

 1. kvalitet rada,
 2. aktivnost na obuci,
 3. snalaženje u aplikaciji i
 4. ophođenje prema učesnicima na obuci.

Za svaku oblast kandidat može dobiti od 0 do 4 boda (maksimalno 16 bodova). Kandidat neće  biti angažovan u svojstvu popisivača ukoliko u bilo kojoj oblasti dobije 0 bodova.

Sa kandidatom koji nije ispunio kriterijume bodovanja, kao i kandidatom koji je odustao od obuke ne potpisuje se Ugovor o angažovanju. OK od takvog kandidata treba da preuzme Adresar, laptop, revers. Opštinski koordinator treba da sačini izveštaj o bodovanju za svakog kandidata (ostvaren broj bodova pojedinačno po svim oblastima i ukupno ostvareni broj bodova) i obrazloži ocenu za kandidate koji su iz neke oblasti bodovani sa 0 bodova. Kandidati koji su nakon obuke dobili 0 bodova iz neke oblasti nemaju pravo žalbe.

Potpisivanje Ugovora      

Kandidati koji su uspešno završili obuku poslednjeg dana obuke potpisuju Ugovor i dobijaju ID karticu i putni nalog za terenski rad.

Napomena: Pre potpisivanja ugovora potrebno je da izabrani popisivači obavezno provere podatke koji su navedeni ugovoru. U slučaju da je potrebna ispravka ugovor se potpisuje nakanadno.

Predviđena nadoknada za rad popisivača         

Visina nadoknade za popisivače za ispravno popunjene kompletne upitnike iznosi: 600 dinara po tačno popunjenom upitniku sa osnovnim obeležjima – opšti podaci o gazdinstvu, zemlјište, stoka, radna snaga (u proseku 250 gazdinstava po popisivaču) i po 100 dinara za svaki popunjen modul (set dodatnih pitanja). Ukoliko se u gazdinstvu ne obavi anketiranje iz nekog razloga, upisuje se samo razlog nepopisivanja i za takve upitnike neće biti isplaćena nadoknada.

Pored toga, plaćeni su i svi realni putni troškovi popisivača za prisustvovanje instruktaži i za rad na terenu; predviđena je nadokanada za korišćenje mobilnog telefona i interneta (2 500 dinara) i obezbeđen je ketering tokom obuke popisivača. U slučaju da je instruktažni punkt značajno udalјen od Vašeg mesta stanovanja (o tome odlučuje Regionalni koordinator) troškove smeštaja snosi Republički zavod za statistiku.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Grad Sombor: Participativno budžetiranje nastavljeno u Aleksi Šantiću
Jubilarni Međunarodni sajam pčelarstva u Somboru

Kategorije

Izbornik