Ekologija

Planirano: Usvajanje strategije zaštite životne sredine za ovu godinu

 

  • Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa partnerima, otpočelo je proces izrade Strategije zaštite životne sredine sa Akcionim planom u okviru projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji. Strategija je osnovni dokument javne politike kojim se utvrđuje strateški pravac delovanja i javne politike u određenoj oblasti. Strategija se obično usvaja na period od pet do sedam godina, a ostvarivanje njenih ciljeva se planira i prati posredstvom akcionog plana za sprovođenje strategije

Predlog strateških pravaca delovanja, kao i okviri u kojima se postavlja nacrt Strategije poklapaju se sa ciljevima Sofijske deklaracije i pet stubova Zelene agende za Zapadni Balkan: dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija, cirkularna ekonomija za resursnu efikasnost i industrijsku simbiozu, smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha, zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme i održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj.

Zašto je važno biti deo procesa?

Specifični cilj projekta Volvox – Snaga zajednice da doprinese razvoju kompetentnog civilnog društva koje će biti kredibilan partner javnim vlastima u razvoju politika u oblasti životne sredine i vršiti efikasan i nezavisni nadzor u procesima donošenja strateških dokumenata. Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu zajednički sprovode projekat kroz koji žele da omoguće širem krugu organizacija civilnog društva da učestvuju u izradi ovog važnog dokumenta javne politike.

U cilju da proces bude transparentniji i sa željom da se širi krug organizacija uključi u proces izrade Strategije, 9. marta 2023. godine u Beogradu, održan je prvi konsultativni sastanak kako bi se predstavnicima/cama organizacija civilnog društva koje imaju ekspertizu u oblasti zaštite životne sredine pružila mogućnost da daju svoje komentare i doprinose u ranoj fazi izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine.

Vesna Ćurčić Pantelić, iz Ministarstva zaštite životne sredine istakla je da će Strategija biti izrađena u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i da je cilj da se ovaj dokument usvoji do kraja tekuće godine. Takođe, predstavnica Ministarstva je napomenula da će se uz izradu Strategije raditi i strateška procena uticaja.

Do sada su održana dva sastanka Radne grupe, na prvom sastanku radilo se na identifikaciji problema, dok su tokom drugog sastanka članovi Radne grupe govorili o opštim, specifičnim ciljevima i indikatorima buduće Strategije. U narednom periodu očekuju se još dva sastanaka Radne grupe na kojima će biti više reči o definisanju mera, finansijskoj analizi i analizi efekata. Prvi nacrt Strategije se može očekivati u julu, dok će proces konsultacija biti održan u periodu od juna do septembra kada možemo očekivati da bude dostupan i Akcioni plan. Javna rasprava je planirana za period između oktobra i novembra.

Projekat Evropska unija za Zelenu agendu sastoji se iz dva aspekta. Prvi je unapređenje pravnog i strateškog okvira u Republici Srbiji u oblasti Zelene agende, dok drugi aspekt projekta predstavlja direktna podrška projektima i organizacijama koji doprinose ovom procesu, rekao je Radovan Nikčević predstavnik UNDP-a (Program Ujedinjenih nacija za razvoj).

Kakav je stav civilnog društva?

Kako je značajno uključiti civilno društvo u proces izrade Strategije od samog početka, događaj je okupio predstavnike/ce organizacija civilnog društva koji nisu deo Radne grupe za izradu Strategije, a svojim iskustvom i ekspertizom mogu značajno doprineti procesu izrade ovog dokumenta.

Učesnici/ce su istakli da je važno uskladiti Strategiju sa drugim izrađenim strategijama i ostalim dokumentima javnih politika i da je ne treba posmatrati kao izolovan dokument. U međuvremenu doneto je nekoliko Strategija i značajnih dokumenta javnih politika te je sada zadatak da se usklade već postojeći problemi sa već usvojenim dokumentima. Osim transparentnosti samog procesa izrade, treba insistirati i na transparentnosti ulaznih podataka sa kojima se raspolaže. Prilikom organizacija regionalnih konsultacija u gradovima, važno je aktivno uključiti lokalne zajednice i omogućiti im da daju svoj doprinos, kao i organizovati konsultacije u više gradova uz, planirano u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Antoan Avinjon iz Delegacije Evropske unije u Srbiji istakao je da je važno što smo se okupili kako bismo razgovarali o procesu izrade Strategije, kao i značaj participativnosti svih relevantnih zainteresovanih strana, proces koji je pred nama treba bude transparentan i zakonski ispravan.

U okviru tematskih grupa organizacije su imale prilike da razgovaraju o identifikovanim problemima u oblasti životne sredine, opštim i specifičnim ciljevima u okviru Strategije, kao i o pokazateljima koji treba da mere ispunjenost ciljeva.

Nakon prvog konsultativnog sastanka, zaključak je da se mnogi problemi, kao i potencijalna rešenja ne mogu identifikovati bez uključivanja i svih relevantnih ministarstava u proces. Sve tematske celine Strategije su međusobno povezane i zato je važna saradnja između nadležnih institucija i sektora. Takođe, važno je definisati nadležnosti državnih institucija i obezbediti potpunu transparentnost. Pojedine postavljene indikatore za dostizanje predloženih ciljeva treba izmeniti i proširiti, ali i uskladiti sa ostalim dokumentima javne politike.

Sledeći konsultativni sastanak biće održan tokom maja nakon sastanka Radne grupe za izradu Strategije.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , ,

Povezani članci

Petogodišnji projekat „Zajedno za životnu sredinu“ zvanično je otvoren
Tradicionalni Mesec čistoće daje u Somboru snažnu ekološku poruku: Kompletan raspored odnošenja otpada

Kategorije

Izbornik