Sindikat

Osnivanje evropskih radničkih saveta u sektoru javnih službi

 

  • Međunarodni projektni seminar finansiran sredstvima Evropske unije „Podrška sektoru javnih službi za uspostavljanje i unapređenje Evropskih radničkih saveta (ERS)“ održan je 6. i 7. jula. Cilj ovog značajnog skupa je da analizira učešće radnika u sektoru javnih usluga u transnacionalnoj sferi, kroz stvaranje ERS kao i identifikovanje nedostataka u funkcionisanju saveta koji su već formirani da bi bila poboljšana njihova delotvornost. U projektu učestvuju predstavnici Španije, Italije, Severne Makedonije i Srbije, pod rukovodstvom Fondacije Antonio Bustamante

Tajming ovih debata je veoma pogodan jer je prošlog marta Evropski parlament (kroz Rezoluciju od 2. marta 2023) objavio analizu trenutne Direktive 2009/38, koja reguliše evropske radničke savete, dajući nalog Evropskoj komisiji da pripremi novu Okvirnu direktivu o informisanju, konsultovanju i učešću radnika u evropskim kompanijama, imajući predlog za reviziju Direktive 2009/38, najkasnije do 31. januara 2024.

Na Međunarodnom seminaru predstavljeni su zaključci Faze istraživanja sprovedene od januara do juna ove godine, kroz ankete, intervjue i desktop analizu. Istraživanje je analiziralo efikasnost rada postojećih ERS i kako oni mogu da unaprede učešće predstavnika sektora javnih usluga. Rezime dobijenih zaključaka je sledeći:
– Postoji velika podudarnost između različitih zemalja o tome šta je javni sektor i kako je konfigurisan asimilirajući koncept EU. Iako su strukturisane pod različitim organizacionim oblicima, javna uprava koegzistira sa drugim institucijama različitih pravnih oblika.
– I sistem radnih odnosa i konfiguracija kolektivnog pregovaranja su prilično različiti između država članica i država kandidata.
– Postoji veliki nedostatak znanja od strane radnika o evropskim i nacionalnim propisima o učešću radnika, a većina smatra da se ova uredba ne primenjuje u javnom sektoru i da je neefikasna jer ne garantuje pravo radnika da učestvuju u donošenju odluka na svojim radnim mestima.
– Većina radnika odlazi u svoj sindikat da bi rešili svoje probleme i prikupili informacije koje smatraju korisnim ili adekvatnim.
– Postoji značajna većina koja potvrđuje da se kolektivno pregovaranje odvija i da je to najefikasniji instrument za uspostavljanje uslova rada koji se generalno smatraju prihvatljivim što doprinosi povećanju učešća radnika. Međutim, prepoznato je da javni sektor ima regulatorne specifičnosti, podložnost političkoj moći i budžetska ograničenja koja otežavaju kolektivno pregovaranje.

– Aspekti kao što su naknada, kraći radni dan, veća pažnja na zdravlje i bezbednost na radu ili veće prisustvo u profesionalnim pitanjima na radnom mestu su identifikovane kao najveće potrebe za poboljšanjem.
– Visok je procenat ljudi koji su svesni postojanja evropskih radničkih saveta i koji smatraju da bi bilo neophodno uspostaviti neki transnacionalni sistem informisanja i konsultacija u javnom sektoru zemalja Evropske unije.
– Stvaranje ERS ili alternativnog sistema informisanja i konsultacija obezbedilo bi elemente podrške nacionalnim pregovorima i homogenije uslove zapošljavanja u okviru EU.

Na ovom međunarodnom seminaru se govorilo i o mogućnosti stvaranja Evropskih radničkih saveta u oblasti javnih usluga ili, ako to ne uspe, traženju alternativnog sistema informisanja i transnacionalnih konsultacija koji omogućava pristup informacijama i dobrim praksama koje primenjuju različiti javni sektori širom sveta i Evropske unije.

U tom smislu, analizirane su poteškoće i konfiguracija javnog sektora, kao i zakonodavstvo Zajednice, zaključujući da je jedina alternativa koja bi se mogla razmotriti, u ovom trenutku, stvaranje transnacionalnog informacionog sistema u sektoru javnih usluga i za države članice i za kandidate, kroz razvoj platforme za razmenu informacija. Strukturisane i regulisane informacije između država članica i sektora javnih službi o najboljim praksama u određenim pitanjima, tražeći veću vidljivost, znanje i iskustva.

Partneri Projekta su se saglasili da nastave sa radom na ovoj liniji, pripremajući neophodne analitičke dokumente, predloge i preporuke, da pošalju Evropskoj komisiji predlog za izmenu Direktive 2009/38/EC koja omogućava uspostavljanja ERC (ili uspostaviti alternativni informacioni sistem) u okviru javnih službi različitih država članica i kandidata. Ovi radovi će biti analizirani i diskutovani na radionici koja će biti održana treće nedelje u septembra u glavnom gradu Italije, Rimu.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Poseta nemačkom sindikatu IG Metal: Budućnost kompanije Leoni?
Predstavnici pirotskog Tigra imenovani u Globalni savet kompanije Mišlen

Kategorije

Izbornik