Ekologija

Mura, Drava i Dunav, deo globalnog cilja da se obnovi 300.000 kilometara reka

Dunavski peščani sprud

  • Ovogodišnji Svetski dan voda govori o hitnom rešavanju krize u vezi s vodom i njenom sanitarnom ispravnošću

Na dan kada počinje prva UN-ova Konferencija o vodama u poslednjih 46 godina, sve je jasnije da se šesti Cilj održivog razvoja (SDG 6): voda i sanitarna ispravnost vode za sve do 2030. – neće ostvariti. A jedan od ciljeva koji će se ovom konferencijom podstaći je i revitalizacija 300 hiljada kilometara reka širom sveta, u kojoj naš region učestvuje zahvaljujući projektu obnove Evropskog Amazona.

– Formiramo operativnu grupu u kojoj će se naći stručnjaci iz sektora poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i zaštite prirode, a koji će zajedno, na nivou zemalja kroz koje se proteže prvi, svetski UNESKO-v petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, sarađivati sa lokalnim stanovništvom u cilju obnove reka u Evropskom Amazonu. Tako ćemo dati doprinos UN-ovoj Dekadi obnove ekosistema – kaže Goran Vreljanski, koji u WWF Adriji sprovodi projekat „Obnova Evropskog Amazona“.

Vekovima se raznim delovima prirode upravljalo bez razmatranja uticaja koji to delovanje ima na ekosistem i usluge koje nam pruža. Proteklih godina smo značajno uticali na naše reke i prirodna područja koja se uz njih nalaze. U zapadnoj Evropi je taj uticaj bio i veći nego kod nas, ali se te promene širom sveta vide kroz slične probleme s kojima se danas susrećemo. Plavna područja su isušena i izvršena je prenamena u poljoprivredna zemljišta. Tok reka je skraćen presecanjem meandara, a reke i njihovo meandriranje zaustavilo se izgradnjom utvrđenja na obali i nasipa. Zbog izgradnje hidroelektrana smanjio se prinos sedimenta, a sve je to za rezultat  imalo spuštanje nivoa korita reka i podzemnih voda, kao i gubitak veze koju reka ima s plavnom dolinom. Tako su smanjeni retencijski kapaciteti kod velikih vodenih talasa, zbog čega voda brže otiče i ne zadržava se na području gde je sve veći uticaj suša.

– Klimatske promene imaju veliki uticaj na ovaj problem, ali rešenja postoje, pa nam čak i zakonodavstvo Evropske unije pruža podršku kako bi se lakše i bolje nosili s problemima koje naši ekosistemi, a samim tim i mi ljudi, osetimo – zaključuje Vreljanski.

Projekat „Obnova Evropskog Amazona“ podržava Endangered Landscapes Programm (Program za ugrožena područja), kojim upravlja Cambridge Conservation Initiative u partnerstvu s Arcadijom, dobrotvornim fondom Lisbet Rausing i Petera Baldwina.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , ,

Povezani članci

25. marta u 20:30 časova gasimo svetla za planetu Zemlju
U akciji Sat za planetu Zemlju – Sombor prvi posadio „šume hrane“

Kategorije

Izbornik