Sindikat

MKS: Preporuke za potpunu rodnu jednakost i pravičnost na poslu

 

  • Međunarodna konfederacija sindikata objavila je rezultate 4. Svetske konferencije žena ove najveće planetarne sindikalne asocijacije koji treba da znače „prekretnicu“ u budućem radu sindikata

Dokument sadrži konkretne preporuke za oporavak i održiv razvoj definisan novim društvenim ugovorom zasnovanom na jednakosti i pravičnosti.

Pre svega, preporučuje se svim članicama MKS (331 organizacija u 163 zemalja sa više od 207 miliona članova) da u svojim rukovodećim telima obezbede ravnopravnu zastupljenost žena (50 odsto) najkasnije do 6. Svetskog kongresa MKS (2026. godine).

MKS takođe preporučuje usvajanje rodno odgovornih makroekonomskih okvira u politici zapošljavanja, uključujući fiskalnu, monetarnu, industrijsku, sektorsku i inkluzivnu politiku tržišta rada.

U nacionalnim zakonodavstvima treba implementirati sveobuhvatne pravne okvire kako bi se negovao socijalni dijalog kroz mehanizme kolektivnog pregovaranja i zastupanja radnika.

Potrebno je obezbediti ratifikaciju i primenu Konvencije broj 190 i Preporuke broj 206 Međunarodne organizacije rada (MOR) koje su usvojene 2019. godine, a koje garanutuju pravo na rad bez nasilja i uznemiravanja, uključujući rodno zasnovano nasilje.

MKS poziva da se zakonom obezbedi rodna jednakost plata za isti rad, kao i ravnopravnost u radnim i stručnim obukama i zapošljavanju, posebno u sektorima u kojima postoji nedovoljna zastupljenost žena.

Takođe, potrebno je kreirati i razvijati posebne politike za zatvaranje rodnog jaza u socijalnoj zaštiti, kao i u pristupu besplatnom i kvalitetnom obrazovanju.

Generalna sekretarka Međunarodne konfederacije sindikata Šaron Barou najavila je da će ove preporuke biti i na dnevnom redu 5. Svetskog kongresa MKS koji će se biti održan od 17. do 22. novembra ove godine u Melburnu, u Australiji, a koji treba da trasira buduće angažovanje za unapređenje prava svih zaposlenih ljudi.

Novinar: Svetozar Raković

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Otvoreno pismo reprezentativnih sindikata Radio-televizije Vojvodina članovima Upravnog odbora
UGS Nezavisnost: Jačanje kapaciteta mladih u sindikatu

Kategorije

Izbornik