Sindikat

EKS: Novac iz fondova EU samo kompanijama koje poštuju radna prava

 

  • Kompanije koje krše radna prava i rade na razbijanju sindikata dobile su milione evra kroz grantove Evropske komisije u toku poslednje decenije, nalazi su istraživanja Međunarodne konfederacije sindikata

Izveštaj Globalni indeks prava 2023, koji je 30. juna objavila Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) ukazuje, između ostalog, na 15 kompanija koje su prošle godine prekršile evropske norme o radu a koje su uprkos tome korisnice fondova Evropske unije, preneo je portal EUROACTIV, nezavisna panevropska medijska mreža specijalizovana za pitanja EU.

Pomenuta grupa kompanija, koja uključuje velika imena kao što su Amazon, Rajaner i IKEA, MKS povezuje sa raznim grubim prekršajima radnih i sindikalnih prava kao što su odbijanje pregovora o kolektivnim ugovorima i otpuštanja radnika zbog namere da štrajkuju. Većina ovih prekršilaca je u poslednjoj deceniji dobila sredstva Komisije u iznosima koji nadmašuju milijardu evra.

EUROACTIV ukazuje da su grantovi – bespovratna sredstva Evropske komisije bila namenjena za različite ciljeve. Na primer, tim putem kompanije obezbeđuju novac za angažovanje u istraživačkim ili infrastrukturnim inicijativama.

Primera radi, avio kompanija Rajaner je od 2014. godine dobila 962 miliona evra u okviru programa Povezivanje Evrope (Connecting Europe Faciliti) i za projekte istraživanja bezbednosti pilota. U junu prošle godine, kompanija je u svojoj filijali u Španiji otpustila desetine štrajkača i odbila da pregovara sa njihovim sindikatima.

Približno 30 miliona evra od EU je prošle godine dobila kompanija IKEA koju je spoljski sindikat Solidarnost optužio da je otpustila lidera radnika Darijuša Kavka bez prethodne najave i ignorišući pravnu zaštitu koju prema propisima Poljske uživaju radnički predstavnici.

  • Korporacije (navedene u izveštaju Globalni indeks prava 2023) su prekršile najosnovnija radnička prava i bavile su se namernim i agresivnim taktikama uništavanja sindikata, poput otpuštanja i disciplinovanja sindikalnih aktivista ili podrške žutim sindikatima – izjavila je za EUROACTIV Ester Linč, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata (EKS).

U informativnoj službi Evropske komisije su za EURACTIV objasnili da se kompanije koje se prijavljuju za grantove EU obavezuju da će poštovati važeće zakone EU, uključujući radne i socijalne konvencije.

  • U slučajevima kada se cena ili trošak prihvaćenog tendera učini nenormalno niskim, Evropska komisija može da zatraži od ponuđača objašnjenja koja bi se mogla odnositi na usklađenost ponuđača/podizvođača sa važećim obavezama u oblastima ekološkog, socijalnog i radnog prava – rekao je neimenovani portparol EK dodajući, međutim, da visoki socijalni standardi nisu preduslov za dobijanje sredstava EU.

Zato je EKS pozvao na reviziju pravila o javnim nabavkama. U svom akcionom programu, usvojenim na majskom kongresu EKS-a u Berlinu, sindikati su zahtevali da bilo koji pristup javnom finansiranju imaju „samo kompanije koje poštuju prava radnika i sindikata, pregovaraju sa sindikatima i čiji radnici su obuhvaćeni kolektivnim ugovorima“. Taj pristup javnim finansijama podrazumeva dobijanje novca kako od EU tako i iz budžeta država članica.

Komesar EU za socijalna prava Nikolas Šmit je pozitivno ocenio taj predlog EKS:

  • Ako ne plaćate prave plate, ako isključite sindikate, ako odbijete da vodite kolektivno pregovaranje, ne možete biti deo javnih nabavki… ovo je javni novac, i to ne može se trošiti na one koji ne poštuju zakon.

EU ne bi bila prva koja je primenila klauzule o socijalnoj uslovljenosti javnih sredstava, ukazuje EUROACTIV. Podsećaju da je 2022, Amerika donela Zakon o smanjenju inflacije (IRA) koji je podstakao kompanije sa čistim tehnologijama da se nasele u SAD, obećavajući im subvencije i poreske olakšice. IRA uključuje zaštitu sindikata, uključujući preovlađujuće uslove za plate, poreske olakšice za kompanije sa visokim standardima rada i veće subvencije za kompanije koje zapošljavaju sindikalno organizovanu radnu snagu.

Ideja o socijalnom uslovljavanju grantova i drugih programa EU je jedan od prioriteta socijalista u kampanji za evropske izbore sledeće godine.

Agnes Jongerius, poslanica Progresivne alijanse socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, govoreći na junskom sindikalnom skupu ispred zgrade EP rekla je da je sve jasno:

  • Reč je o novcu poreskih obveznika, našem kolektivnom novcu, i više smo nego u pravu da tražimo socijalne uslove.

Novinar: Svetozar Raković

Izvor: MKS/Euroactiv


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , , , , ,

Povezani članci

Ester Linč, generalna sekretarka EKS: Pohlepa profita izaziva bedu miliona ljudi
Potpisan prvi kolektivni ugovor u kompaniji VOSSLOH-MIN

Kategorije

Izbornik