Najnovije

Zašto je važno obeležavanje Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti

 

  • Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović ocenio je danas, na Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti, 28. Januar, da je stanje u toj oblasti u Srbiji na zadovoljavajućem nivou

Na ceremoniji u Starom dvoru, Marinović je naglasio da su podaci nešto sa čime se trguje i što se jako dobro iskorišćava.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti tradicionalno proslavlja Dan zaštite podataka o ličnosti, koji će ove godine biti obeležen u ponedeljak 30. januara, u Privrednoj Komori Srbije, sala 1, Resavska 13-15, od 11 časova.

Prošle su tri godine od donošenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, navodi se putem Saopštenja – najave ovog događaja, na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i postavlja se pitanje da li sada rukovaoci ispunjavaju svoje zakonske obaveze i imenuju lica za zaštitu podataka a sa druge strane da li strane kompanije imenuju svoje predstavnike u Republici Srbiji? Koje aktivnosti institucija Poverenika preduzima u cilju unapređenja zaštite podataka naših građana a koja je praksa u zemljama Evropske Unije iz ove oblasti? – stoji takođe u Saopštenju, od 25. januara, na sajtu Poverenika.

Tokom obeležavanja Dana, zamenica Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Sanja Unković predstaviće najnoviju publikaciju sa brojnim primerima iz prakse u oblasti nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u delu postupanja po pritužbama građana, kao i u delu mišljenja i stavova Poverenika iniciranih zahtevima raznih subjekata.

U cilju edukacije najmlađih, osnovaca i srednjoškolaca institucija Poverenika je u saradnji sa organizacijom Propulsion i novinarom i psihologom Draganom Ilićem izradila Brošuru za decu koja će biti predstavljena ovom prilikom.

Povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, Ministarstvo pravde pak podseća da je Narodna skupština krajem 2018. godine usvojila novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, čime je Srbija svoj zakonodavni okvir u potpunosti uskladila sa evropskim standardima i time stala rame uz rame sa drugim državama EU.

Uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite ličnih podataka, unapređenje međunarodne razmene podataka, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa novim propisima Evropske unije u oblasti zaštite podataka, su osnovni ciljevi donošenja novog zakona.

Izradi konačnog teksta Nacrta zakona prethodila je široka javna rasprava, kao i kontinuirano usaglašavanje teksta sa mišljenjima Eurodžasta i Evropske komisije, koje su pozitivno ocenile finalni tekst Nacrta zakona. U radnoj  grupi za izradu Nacrta zakona, osim predstavnika relevantnih institucija, učestvovao je i ekspert Saveta Evrope Grejem Saton.

Novim zakonskim rešenjima, čija će primena otpočeti u avgustu ove godine, unapređuje se zaštita podataka o ličnosti, kako u domaćem pravnom sistemu, tako i u odnosu na iznošenje podataka u treće zemlje. Zakon je usklađen sa direktivama EU u ovoj oblasti te će podaci o ličnosti građana Srbije biti zaštićeni na isti način, kao i u državama članicama EU – stoji još u današnjoj objavi na sajtu Ministarstva pravde.

Prema definicijama u izvoru Vikipedije, u sklopu proslave, državne i privatne institucije kao i nevladine organizacije i pojedinci širom sveta organizuju predavanja, seminare, okupljanja i druge aktivnosti u cilju informisanja građana o značaju zaštite privatnosti i podataka o ličnosti. Cilj je da se javnost što više informiše o zaštiti ličnih podataka. Probleme koji se tiču zaštite podataka o ličnosti susrećemo svakodnevno, naročito u digitalnom okruženju. Uinat tome, kada su informaciono-komunikacione tehnologije u pitanju činjenica je da građani nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima i slobodama. Sa izuzetkom retkih specijalizovanih kurseva, o njima se ne uči u školi ili na fakultetu. Proslava Dana zaštite podataka o ličnosti ima zbog toga informativni i edukativni karakter.

Cilj je informisanje građana o tome šta su podaci o ličnosti, kako ih pravo štiti, na koji način i pod kojim uslovima se mogu obrađivati. Sve u cilju pružanja mogućnosti građanima da donose informisane odluke i na taj način budu efikasnije zaštićeni.

Dan zaštite podataka o ličnosti je ustanovljen 2006. godine, odlukom Komiteta Ministara Saveta Evrope. Istom prilikom, 28. januar je određen kao dan proslave, zato što je na ovaj dan počelo potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti (Konvencija 108). Od tada, proslava Dana zaštite podataka o ličnosti proširila se izvan Evrope.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , , , , , , , ,

Povezani članci

Umrlih skoro duplo više nego živorođenih u Srbiji
Ombudsman proglasio nezakonitim akt direktora Geodetskog zavoda

Kategorije

Izbornik