Sindikat

UGS Nezavisnost: Održan sastanak sa šeficom kancelarije MMF u Srbiji

 

  • Predstavnici UGS NEZAVISNOST (Čedanka Andrić, predsednica, Aleksandar Titović, predsednik GS SITEL NEZAVISNOST i Snežana Marković, zamenica predsednika) su danas preko zoom platforme održali sastanak sa šeficom Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, gospođom Julijom Ustjugovom i njenim saradnicima. Cilj sastanka bio je da se upoznamo sa aktivnostima MMF-a u Srbiji kao i da sagovornike upoznamo sa stavovima sindikata, prvenstveno kada su u pitanju preduzeća kao što su POŠTA, Železnice Srbije i druga javna preduzeća čije je članstvo organizovano u okviru Granskog sindikata saobraćaja i telekomunikacija

Gospođa Ustjugova obavestila je predstavnike Nezavisnosti o razgovorima koje ova organizacija vodi sa Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije o makroekonomskim politikama koje imaju za cilj očuvanje makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti, poboljšanje otpornosti finansijskog sektora, kao i na sprovođenju drugih reformi, dok su predstavnici sindikata izneli svoje viđenje kada su u pitanju zarade zaposlenih i njihova perspektiva u javnom sektoru. Dogovoreno je da se naredni sastanak održi već u decembru kada će MMF predstaviti svoj prvi izveštaj o realizaciji novog savetodavnog aranžmana (koji ne podrazumeva finansijsku podršku) kao i načelan dogovor da se u martu održi sastanak u čijem radu bi učestvovali i predstavnici Svetske banke a koji bi omogućio predstavnicima Nezavisnosti da iznesu stavove u vezi sa politikom zapošljavanja i reformu sistema zarada u javnom sektoru.

Na ovom sastanku učestvovale bi i koleginice i kolege koje organizuju članstvo u javnim službama. Ono što smo se zajedno složili, podvlače u UGS Nezavisnost, jeste da je prioritet inkluzivan rast i da o ovim temama treba da bude vođen redovan dijalog. UGS NEZAVISNOST kao članica Međunarodne konfederacije sindikata učestvuju u dijalogu sa međunarodnim finansijskim institucijama i na globalnom nivou, pa je vođenje dijaloga na nacionalnom nivou jedna od važnih aktivnosti i obaveza koje imamo kao deo međunarodnog sinikalnog pokreta.

– Pozitivno ocenjujemo spremnost nove šefice Kancelarije MMF u Srbiji da dijalog sa nama vodi kontinuirano i pravovremeno – jedan je od zaključaka sa ovog važnog sastanka.

Tagovi: , ,

Povezani članci

UGS Nezavisnost: Anketa o radnom zakonodavstvu u Srbiji
MOR: Više od 40 miliona ljudi širom sveta živi u modernom ropstvu

Kategorije

Izbornik