Najnovije

U Globalnu koaliciju za socijalnu pravdu uključeno prvih 100 partnera

  • Globalnoj inicijativi za rešavanje deficita socijalne pravde pridružuju se vlade, organizacije poslodavaca i radnika, međunarodne organizacije i akademske institucije čiji je zajednički cilj ubrzanje napretka ka postizanju Ciljeva održivog razvoja i Agende dostojanstvenog rada

Globalna koalicija osmišljena je u okrilju Međunarodne organizacije rada (MOR) sa ciljem da se unapredi saradnja širom sveta u rešavanju praznina u socijalnoj pravdi i unapređenju Agende za održivi razvoj 2030, Ciljeva održivog razvoja i Agende dostojanstvenog rada, objašnjeno je u informaciji na sajtu MOR-a. Kroz razmenu znanja i zagovaranje, inicijativa MOR-a nastoji da smanji globalne nejednakosti, ublaži siromaštvo i zadovolji osnovne potrebe, kroz promociju međunarodnih standarda rada i socijalnog dijaloga.

  • Imamo jedinstvenu priliku da savijemo luk istorije u korist socijalne pravde, za svet u kome svako može da ispuni svoje potencijale i uživa u prednostima ekonomskog, ekološkog i društvenog napretka. Socijalna pravda je u srži našeg mandata u MOR-u i drago mi je da saopštim da smo u roku od samo dva meseca uspeli da okupimo toliko partnera u različitim sektorima kako bismo postigli socijalnu pravdu – izjavio je generalni direktor MOR-a Žilber F. Hungbo.

Koaliciji koju je u novembru 2023. uspostavio Upravni odbor MOR-a do sada je pristupilo 19 vlada (Nemačka, Japan, Kanada, Meksiko, Turska, Švajcarska, Irak, Brazil, Belgija….), 14 organizacija poslodavaca i 30 radničkih organizacija, 11 međunarodnih organizacija i finansijskih institucija, kao i 10 regionalnih subjekata, 12 međunarodnih nevladinih organizacija (NVO), tri preduzeća i jedna akademska institucija.

Koalicija je dobila podršku brojnih šefova država, vladinih zvaničnika i globalnih lidera, uključujući generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Samit sveta rada 2023: Socijalna pravda za sve.

Na Svetski dan socijalne pravde 20. februara MOR će biti domaćin globalnih onlajn događaja koje će se založiti za postizanje veće ravnoteže između ekonomskih, društvenih i ekoloških dimenzija održivog razvoja. Istaknute ličnosti iz oblasti rada, politike, međunarodnih i regionalnih organizacija, kao i akademske zajednice ujediniće se kako bi razgovarali o postizanju globalne socijalne pravde, najavljeno je iz MOR-a. Agenda uključuje rešavanje hitnih izazova i formulisanje akcijskih strategija za poboljšanje napretka u Agendi 2030, Ciljevima održivog razvoja i Agendi za dostojanstven rad.

Globalna koalicija je dobrovoljna platforma otvorena za vlade, organizacije poslodavaca i radnika, međunarodne subjekte, finansijske institucije, preduzeća, međunarodne organizacije i akademsku zajednicu, koji su posvećeni unapređenju socijalne pravde. Zajednički napori treba da omoguće rezultate ishode koji su inače pojedinačno nedostižni, kao što su bolji pristupi zdravstvenoj zaštiti, kvalitetnom obrazovanju i dostojanstvenom radu, čime će se unaprediti mogućnosti zapošljavanja, ishrane i obrazovanja za radnike i njihove porodice.

Svetozar Raković

Izvor: UGS „Nezavisnost“


 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta KeepOne Radio

https://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio svih svih država regiona i dijaspora Omiljeni radio

Tagovi: , , , ,

Povezani članci

Podeljene boračke legitimacije borcima Grada Sombora
Pripadnici Kobri na takmičenju sepcijalnih jedinica u Dubaiju

Kategorije

Izbornik