Sindikat penzionera Srbije „Nezavisnost“ solidarno

Sindikat
  Akcija Sindikata (Udruženja) penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ podele solidarne pomoći penzionerima sa niskim penzijama za 2022. godinu, kroz organizovanu nabavku i distribuciju osnovnih prehrambenih artikala i sredstava za higijenu, započela…
Izbornik