ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О ПРИКУПЉАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О НАСТАЛОЈ ШТЕТИ УСЛЕД ВРЕМЕНСКИХ НЕПРИЛИКА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 13. И 21. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Najnovije
  Градско веће Града Сомбора је на 163. седници формирало Комисију за процену штете и потреба на грађевинским објектима и пољопривредним земљиштима након елементарних и других непогода и то у…
Izbornik