Darko Šper: Medijski radnici kao roba

Sindikat
Predsednik GS KUM – Kultura, umestnost, mediji, Darko Šper Medijski radnici u Srbiji tretiraju se kao roba; mogu imati pristojne plate, ali kakva im korist ako izgube čast. U velikom…
Izbornik