Ekologija

Raznovrsne aktivnosti Pokreta gorana Sombor

 

Projekat u okviru mreže “Pošumimo Vojvodinu”

  • U okviru Eko-sistem programa osnaživanja mreža udruženja građana koji sprovode Mladi istraživači Srbije, Pokret gorana Sombor zajedno sa udruženjima Ekološki centar “Stanište” iz Vršca, pokretom Odbranimo šume Fruške gore i Zeleni most iz Pančeva i ove godine sprovodi projekat kojim će ekološka udruženja učvrstiti svoju saradnju u zajednički postavljenom cilju povećanja šumskih područja u Vojvodini

Prošlogodišnje aktivnosti su bile usmerene na istraživanje Izveštaja o korišćenju sredstava za realizaciju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu u lokalnim samoupravama koja svaka lokalna samouprava dostavlja nadležnom Ministarstvu, zatim Godišnji program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, kao i od naknade za promenu namene šuma, koji lokalna samouprava usvaja u skladu sa Zakonom o šumama, Izveštaj o trošenju sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, kao i od naknade za promenu namene šuma, koji lokalna samouprava dostavlja nadležnom Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu, u skladu sa Zakonom o šumama i Srednjoročni (višegodišnji) plan pošumljavanja za teritoriju lokalne samouprave. Sprovedeno je i istraživanje o stanju šumskih rasadnika u Vojvodini koje je pokazalo nedostatak gajenja autohtonih vrsta drveća.

Prekogranična saradnja u restauraciji šuma i šumskih predela u poplavnim područjima 

Pokret gorana Sombor je 21. juna na poziv Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu učestvovao u prvoj interaktivnoj radionici u okviru projekta SUPERB, kao zainteresovana strana i organizacija civilnog društva koja ima dugogodišnju saradnju sa Institutom.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom učestvuje na projektu HORIZONT 2020, koji je počeo 1. decembra 2021 godine. pod nazivom SUPERB (Sistematska rešenja za obnovu šumskih ekosistema na većim površinama sa ciljem povećanja biodiverziteta i opšte korisnih funkcija šuma).

Primarni cilj u okviru ovog projekta je sinteza postojećih znanja o restauraciji šuma, kao i stvarna akcija na terenu, odnosno demonstracija dobrih praksi obnavljanja šuma.

Glavni zadatak projekta je razvoj i implementacija dugoročnih i održivih rešenja za obnovu šuma i šumskih predela na 12 različitih demonstracijskih područja u Evropi, u uskoj saradnji sa lokalnim vlasnicima zemljišta, važnim lokalnim akterima i preduzetnicima.

Ovaj četvorogodišnji projekat sprovodi konzorcijum od 36 partnera iz nauke i prakse iz čitave Evrope, a vodi ga Evropski šumarski institut (EFI). SUPERB dodatno podržava najmanje 90 regionalnih međunarodnih pridruženih projektnih partnera, koji imaju veze sa upravljanjem i zaštitom evropskih površina pod šumama. Počevši od decembra 2021. godine, SUPERB ima za cilj da obnovi naš šumski pejzaž stvaranjem uslova koji omogućavaju implementaciju restauracije šuma i adaptaciju različitim uslovima sredine.

Jedno od odabranih demo područja je i Gornje Podunavlje, zaštićeni rezervat prirode, duž hrvatsko/srpske granice. SUPERB će omogućiti međunarodnu saradnju za obnovu poplavnih šuma koje su ugrožene zbog poljoprivrede i urbanog razvoja, što je negativno uticalo na prirodni vodni režim i promenilo sastav drveća. Demo područje se prostire na 60 hektara.

Učestvovanje na konferenciji DANURB+

Pokret gorana Sombor je učestvovao na radionici za polje obrazovanja 23. juna u Dalju u okviru projekta DANURB+ na poziv tima Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je partner u ovom prekograničnom projektu Interreg – Danube Transnational Programme.

DANUrB+ ima za cilj ponovno aktiviranje nedovoljnog kulturnog nasleđa i resursa u sve manjem broju naselja perifernih i pograničnih regiona Dunava, kako bi bile stvorene nove mogućnosti da njeni gradovi i regioni ponovo budu atraktivni.

Glavni cilj konferencije je razmena dobrih praksi u vezi sa edukativnim aktivnostima, posvećeno očuvanju bogatog dunavskog nasleđa i obezbeđivanje prostora za umrežavanje i diskusiju između nastavnika i drugih vaspitača za projektovanje, razvoj i implementaciju nastavnog sadržaja kroz međudisciplinske projekte i aktivnosti u školama.

LAP za decu i mlade

Uz podršku koja se finansira iz budžeta Grada Sombora Pokret gorana nastavlja sa realizacijom projekta “Svest o prirodi je svest o nama -2” iz programa za decu koji se finansira sa 50.000,00din i “Opstanak” koji se sprovodi u okviru programa za mlade finansiran u iznosu od 90.000,00din.

Sve aktivnosti i projekte građani mogu da prate preko naših zvaničnih kanala – sajta i društvenih mreža.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

JVP „Vode Vojvodine“ obeležilo Međunarodni dan Dunava u Apatinu
WWF: What’s eating our planet?

Kategorije

Izbornik