Najnovije

Prva najava: Dani Foruma sudija Srbije, Sombor – septembar 2023.

 

Sombor će tokom poslednja tri dana u septembru u ovoj godini biti domaćin manifestacije Dani Foruma sudija Srbije. Ovo je prva najava tog događaja na stranicama portala Novog Radio Sombora, u daljem praćenju nadolezaćih aktuelnosti, sve do dešavanja Dana Foruma, od 28 – 30. septembra ove godine, koja ćemo pratiti.

  • Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 2. avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje

Nezavisno, stručno, i odgovorno pravosuđe je cilj kome Forum sudija Srbije teži kako bi se građanima i građankama Republike Srbije obezbedila zaštita njihovih prava i sloboda garantovanim Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima. Nezavisno, efikasno i odgovorno pravosuđe mora biti cilj svih, ne samo sudija, jer se tako može postići jednakost građana pred zakonom, pravna sigurnost i pravna predvidljivost.

Pravo na nezavistan sud je pravo svakog građana garantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Samo nezavisno, efikasno i odgovorno pravosuđe može vratiti poverenje građana. Potrebno je uspostaviti i primenjivati jasne, objektivne i merljivih kriterijuma prilikom izbora, napredovanja i odgovornosti, i to ne samo sudija već svih zaposlenih u pravosuđu, sudijskih pomoćnika i administrativnog osoblja.

Napredovanje i nagrađivanje moraju biti zasnovani isključivo na rezultatima rada i zaslugama kako sudija tako i ostalih zaposlenih u sudu. Neophodno je izabrati dovoljan broj sudija, obezbediti u sudu dovoljan boroj adekvatno obučenih sudijskih pomoćnika i administrativnog osoblja.

Osim obezbeđivanja adekvatnih uslova za rad sudija, neophodno je sudije rasteretiti nepotrebnog administrativnog posla i omogućiti im da najveći deo radnog vemena posvete pripremi za suđenje, praćenju propisa i sudske prakse. Stručnost sudija obezbeđuje njihovu samostalnost i efikasnost u radu, te je neophodno razviti kvalitetnu i na realnim potrebana zasnovanu kontinuiranu obuku sudija.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Beležimo 10. jun Svetski dan secesije ili ti art nuvoa (Art noveau)
Novih i rekordnih 300 auto-sedišta za somborske bebe

Kategorije

Izbornik