Najnovije

Prijava kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka u toku

 

  • Ministarstvo odbrane raspisalo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2024. godini

Na dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2024. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi javnog oglasa: kandidat mora biti državljanin Republike Srbije; ne sme biti osuđivan na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela; ne sme se voditi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; potrebno je da je zdravstveno sposoban za vojnu službu; da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Osim ovih opštih, kandidat mora ispunjavati i dodatne uslove kao što su: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije; da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Zainteresovani kandidati će svoje prijave podnositi odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta; elektronskim putem preko portala eUprave, aplikacija „Dobrovoljac“ i na šalterima JP „Pošta Srbije“. Kandidati za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilažu i ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Konačne rang – liste kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama. Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang – liste popisuju komisije regionalnih centara Ministarstva, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok.

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane: www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2024. godini je stalno otvoren, a kandidati će biti rangirani periodično, u skladu sa uputnim rokovima.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Tagovi: , , ,

Povezani članci

Kampanja „Budi dobar primer – ne igraj se pirotehnikom“
Apel Policijske uprave Sombor: Ne koristite pirotehnička sredstva

Kategorije

Izbornik