Najnovije

Почеле пријаве за прикључење нелегалних објеката на комуналну инфраструктуру

 

  • Обавештавамо наше суграђане да су отворене пријаве за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру, односно прикључење на воду, гас, струју, канализацију и грејање. Рок за подношење захтева за привремено прикључење траје до 15. октобра 2023. године.

Власник нелегално изграђеног објекта може поднети захтев само за један објекат, кућу или стан где станује, а захтев се подноси Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе града Сомбора на шалтеру број 1 Услужног центра зграде Жупаније.

Власник може поднети захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну инфраструктурну мрежу.

Потребна документација:

  1. Очитане личне карте (фотокопије у случају да је лична карта без чипа) власника и чланова његовог домаћинства;
  2. Геодетски снимак објекта.
  3. Један од доказа:

-Уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде;

-Уговор о куповини објекта у изградњи;

-Уговор о суинвестирању приликом изградње објекта;

-Уговор о заједничкој изградњи;

-Уговор о поклону;

-Уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или о надзиђивању;

-Правоснажно решење о наслеђивању;

-Уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи;

-Правоснажна судска пресуда;

-Друга исправа или одлука надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности.

4. За објекте изграђене без грађевинске дозволе доставља се:

-Доказ да је покренут поступак озакоњења;

-Оверена изјава (или други доказ) да је објекат изграђен и да се користи за становање.

5. Власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање    доставља:

-Уговор о куповини објекта, оверен у форми прописаној у време закључења уговора;

-Изјаву да он и чланови породичног домаћинства немају други објекат за становање.

Надлежни орган је дужан да у року од петнаест дана од дана подношења захтева изда обавештење о испуњености услова за привремено прикључење. Ако постоје услови за привремено прикључење, надлежни орган о томе обавештава привредно друштво (комунално предузеће).

По утврђивању испуњености техничких услова, привредно друштво (комунално предузеће) ће извршити изградњу прикључка и прикључити објекат на дистрибутивну мрежу.

Све додатне информације, грађани могу да добију у канцеларији 146/I, у згради Жупаније.

 

 

 

извор: сомбор.рс

edit: AcanskiS © Srđan.A, 

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

Povezani članci

Дани Српске у Србији у Народном позоришту Сомбор
Apatinska pivara donirala 20 alkometara Upravi saobraćajne policije

Kategorije

Izbornik