Sindikat

Održan 6. redovni Kongres Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije „Nezavisnost“

 

 • Šesti redovni kongres GS UPOIP NEZAVISNOST održan je 25. septembra u Bajinoj Bašti. Na Kongresu su usvojeni Izveštaj o radu između dva kongresa, Statut i Programska platforma, te održana Konstitutivna sednica Glavnog odbora na kojoj je izabrano rukovodstvo ovog sindikata za naredni petogodišnji mandatni period

Za predsednika je izabran Dragan Čabrić koji je ovu funkciju obavljao i u prethodnom periodu, za potpredsednike Dragan Marjanović (Odbor MO i VS), Zoran Blagojević (Odbor zavoda), Janko Stanišić (Odbor UIKS), Marko Janjić (Odbor uprave) i Nebojša Pejčinović za izvršnog sekretara.

Programskom platformom definisani su ciljevi GS UPOIP NEZAVISNOST u narednom periodu, između ostalog:

 • Podrška razvoju demokratskih odnosa u društvu, ubrzanje procesa harmonizacije sa propisima EU, očuvanje instituta štrajka i kolektivnog pregovaranja, kao i prava na slobodu sindikalnog organizovanja…
 • Aktivno učešće u reformama radnog i socijalnog zakonodavstva, uključujući bezbednost i zdravlje na radu, posebno u sektorima policije i vojske…
 • Aktivno učešće u reorganizaciji i reformisanju državne uprave i pravosuđa, decentralizaciji i depolitizaciji…
 • Organizaciono i kadrovsko jačanje GS UPOIP NEZAVISNOST, širenje mreže i povećanje broja članova i zaštite prava članstva…
 • Poštovanje Statuta UGS NEZAVISNOST u svim njegovim delovima…
 • Iniciranje neophodnih promena i reformi sindikata na svim nivoima u skladu sa aktuelnim dešavanjima na unutrašnjem i globalnom planu…
 • Odbrana prava na dostojanstven rad i borba protiv mobinga, diskriminacije…
 • Stvaranje uslova za značajniji prijem mladih i stručnih kadrova kao jednog od najznačajnijih faktora u procesu uspostavljanja efikasnije i funkcionalnije javne uprave.
 • Organizovanje lica koja su u neformalnom radnom statusu…
 • Intenziviranje saradnje sa sindikatima iz regiona i EU…
 • Obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja svih organa i radnih tela GS UPOIP NEZAVISNOST…

U narednom periodu organi sindikata će planirati i usvajati operativne programe/akcione planove sa utvrđenim rokovima i nosiocima poslova.

Koleginicama i kolegama iz GS UPOIP NEZAVISNOST želimo mnogo uspeha u budućem sindikalnom radu u okviru porodice Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ – poručili iz Centrale ovog reprezentativnog srpskog sindikata.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

U Beogradu održavn VII Kongres Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“
Stručnjaci o novoj strategiji sindikata: Inicijativa A11

Kategorije

Izbornik