Sindikat

MKS – za dostojanstven rad i održivi razvoj

 

  • Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) podseća da Prvi maj 2021. godine obeležavamo sa podatkom da je oko 250 miliona radnih mesta izgubljeno zbog pandemije prošle godine, a da je dodatnih 130 miliona radnih mesta izloženo riziku ove godine. MKS poziva vlade da otvaranje radnih mesta bude centralni cilj za postizanje oporavka i otpornosti. Puna zaposlenost, ugrađena u Ustav Međunarodne organizacije rada mora ostati prioritet. Ostvarenje ovog cilja podrazumeva: rast javnih ulaganja, ulaganje u javni sektor i izradu javnih programa zapošljavanja, stimulacije za otvaranje kvalitetnih radnih mesta, ulaganje u obrazovanje i obuku i formalizaciju neformalnog rada

U fokus mora biti postavljeno rešavanje problema izazvanih klimatskim promenama, zajedno sa pravednom tranzicijom. Pandemija je pokazala da se moraju proširiti usluge zaštite zdravlja i nege, a među prioritetima ostaju i popravka i izgradnja infrastrukture. Pravično oporezivanje će po mišljenju MKS biti ključno za postizanje ovih ciljeva. Svaki povratak na neuspele politike štednje imao bi poražavajuće posledice po radnike i društva.

DA PROSPERITET ZAMENI SIROMAŠTVO

Novi društveni ugovor za koji se zalaže Međunarodna konfederacija sindikata podrazumeva:

– Otvaranje novih, kvalitetnih radnih mesta;

– Pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje;

– Socijalnu zaštitu, uključujući uspostavljanje Globalnog fonda zaštite za najsiromašnije zemlje;

– Jednakost, za žene i sve grupe koje se suočavaju sa diskriminacijom;

– Inkluziju, naročito za sprovođenje UN Ciljeva održivog razvoja i pristup vakcinama protiv Kovida za sve, kao i testiranje i lečenje.

Tamo gde se bude delovalo u skladu sa ovim ciljevima, prosperitet će zameniti siromaštvo, demokratija će ojačati i biće uspostavljeni zdravi temelji za efikasnu ekonomiju. Ako se to ne desi, poverenje u vlade će se i dalje urušavati, a sadašnje i buduće generacije će biti izdane.

Sindikati širom sveta ove godine, Prvog maja, podižu svoj glas za razum, mir, prava, održivost, socijalnu i ekonomsku pravdu, za stvaranje sveta gde će ljudi biti u središtu i gde niko neće biti zaboravljen

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Dve decenije Socijalno-ekonomskog saveta u Srbiji
Prvomajsko obraćanje Granskog sindikata uprave, pravosuđa odbrane i policije „Nezavisnost“

Kategorije

Izbornik