Najnovije

Izbori 2023: Birački spisak na uvid građanima do 1. decembra

Grb grada Sombora (arhiva Novog Radio Sombora)

  • Povodom raspisanih izbora za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine, izlaže se na uvid građanima deo biračkog spiska za područje Grada Sombora, počev od 2.11.2023. godine do 1.12.2023. godine, svakim radnim danom u vremenu od 7:30-15:00 časova i dana 1.12.2023. godine do 24:00 časa – obaveštavaju o detaljima iz Gradske uprave grada Sombora

Deo biračkog spiska izlaže se na taj način, što se putem računarske opreme u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1., u kancelariji broj 2, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina, omogućava provera da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Obaveštavaju se građani sa teritorije Grada Sombora da počev od 2.11.2023. do 1.12.2023. godine mogu zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1, kancelarija broj 2, u vremenu od 7:30 do 15:00 časova svakog radnog dana i dana 1.12.2023. godine do 24:00 časa. Uz zahteve se prilažu potrebni dokazi.

Obaveštavaju se maloletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Grada Sombora, da do 1.12.2023. godine do 24:00 časa mogu tražiti upis u birački spisak za područje Grada Sombora, u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1,  kancelarija broj 2, ako do dana izbora, odnosno na sam dan izbora tj. 17.12.2023. godine steknu punoletstvo.

Obaveštavaju se građani da Gradskoj upravi grada Sombora mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska tj. do 25.11.2023. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Obaveštavaju se građani da Gradskoj upravi grada Sombora mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska tj. do 25.11.2023. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Obaveštavaju se interno raseljena lica da počev od 2.11.2023. godine do 1.12.2023. godine imaju pravo na upis u birački spisak prema mestu u kome su prijavljeni sa tim statusom, kao i da mogu zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1, kancelarija broj 2, u vremenu od 7:30 do 15:00 časova svakog radnog dana i dana 1.12.2023. godine do 24:00 časa. Uz zahteve se prilažu potrebni dokazi.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenja i potrebni dokazi.

Od zaključenju biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora tj. do 13.12.2023. godine, birača u birački spisak upisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Zahtev za upis se podnosi neporedno Ministarstvu ili preko Gradske uprave grada Sombora.

Tagovi: , ,

Povezani članci

Ministar sporta Zoran Gajić u poseti Somboru: Sistem sporta u ovom gradu može da bude model za sve ostale gradove u Srbiji
Grad Sombor: Javni poziv (vaučeri) za nabavku drveta socijalno ugroženima

Kategorije

Izbornik