Sindikat

Evropski parlament za pravične minimalne plate u EU

 

  • Evropski parlament radi na predlogu Evropske komisije koji treba da osigura da minimalne plate u EU obezbeđuju pristojan život

Pandemija korona virusa ponovo je ukazala na potrebu pravičnih minimalnih plata u Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju Parlamenta.

Podseća se da za minimalac rade mnogi od radnika koji su bili na „prvoj liniji odbrane“ od pandemije, poput negovatelja, onih koji brinu o deci, zdravstvenih radnika, čistačica.

Iako sve članice EU imaju određenu praksu minimalne plate, ta naknada često ne pokriva troškove života, pa sedam od deset radnika sa minimalnom platom u EU teško je „spajalo kraj sa krajem“ u 2018.

Dodaje se i da je oko deset odsto evropskih radnika u riziku od siromaštva, kao i da žene čine gotovo 60 odsto onih koji rade za minimalac u EU.

Iznos minimalne plate u EU veoma se razlikuje od zemlje do zemlje i u 2020. je išao od 312 evra u Bugarskoj do 2.142 evra u Luksemburgu. Jedan od glavnih razloga za tako široki raspon je razlika u troškovima života u zemljama EU.

U članicama EU postoje dve vrste minimalnih plata – zakonom propisane, kakve su u većini članica, i kolektivno ugovorene. Kada je reč o kolektivno ugovorenim minimalnim platama, koje ima šest članica EU, plate se utvrđuju kolektivnim ugovorima između sindikata i poslodavaca koji uključuju, u određenim slučajevima, minimalne zarade.

U oktobru 2019. Parlament je usvojio rezoluciju kojom poziva Evropsku komisiju da predloži zakonski instrument za pravičnije minimalne plate u EU.

Parlament je u izveštaju usvojenim u decembru 2020. istakao da direktiva o pravičnim platama treba da doprinese uklanjuju siromaštva zaposlenih i podstakne kolektivno pregovaranje. Komisija je potom 2020. predstavila predlog direktive čiji je cilj da se unapredi adekvatnost minimalnih plata u EU.

Cilj je, kako se navodi, ne samo zaštita radnika u EU, već i uklanjanje jaza u platama između muškaraca i žena, jačanje podsticaja za rad i stvaranje jednakih uslova na jedinstvenom tržištu.

U predlogu se uzimaju u obzir nadležnosti i ugovorne slobode socijalnih partnera i ne postavlja se nivo minimne plate. Za zemlje koje imaju zakonom utvrđene minimalne plate, cilj je da se osigura da one budu na odgovarajućem nivou s obzirom na socijalno-ekonomske uslove, kao i regionalne i sektorske razlike.

Odbor Parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja radi na Komisijinom predlogu i očekuje se da o njemu glasa u septembru nakon čega će se glasati i u Evropskom parlamentu.

Izvor: Beta; UGS „Nezavisnost“

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , ,

Povezani članci

Tihomir Stanić, glumac: Robujemo u privatizovanoj državi
Žaklina Živković i Iva Marković, Pravo na vodu: DIŽI MINIMALAC!

Kategorije

Izbornik