Humanitarno

Dušanka Golubović, državna sekretarka u Vladi Srbije na otvaranju Centra za negu u zajednici u Somboru: – Na prvom mestu od značaja za Ministarstvo za rad je koncept ove projektne usluge i integrisani pristup uvažavan za potrebe korisnika

 

  • U prostorijama Crvenog krsta Sombor danas je otvoren Centar za negu u zajednici u Somboru u okviru projekta „Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama (I-CCC)“. Otvaranje Centra je deo projekta koji Crveni krst Srbije od novembra 2020. godine sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim crvenim krstom uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije. Predstavljen je prostor u kojem će boraviti starije osobe, kao i aktivnosti koje će im biti dostupne tokom boravka u Centru. Cilj Centra je da unapredi položaj starijih osoba u zajednici, kao i neformalnih negovatelja (pretežno članova porodice) koji će sada moći da organizuju vreme na kvalitetniji način. Poseban akcenat u svim aktivnostima planiranim u ovom projektu je na starijim osobama koje boluju od demencije. Svečanom otvaranju prisustvovala je Dušanka Golubović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnica Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Slavica Milojević, Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, predstavnici Grada Sombora, zamenica gradonačelnika Ljiljana Tica, gradski većnik za socijalnu zaštitu Darko Smiljanić, direktor Centra za socijalni rad Mihajlo Škorić, uz domaćine na čelu sa sekretarkom somborskog Crvenog krsta Biljanom Klipa kao i članice i članovi Gradskog udruženja penzionera Sombor

– Zadovoljstvo mi je što danas ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja imamo priliku da prirsustvujemo otvaranju Centra za negu u zajednici u Somboru, koji je rezultat jedne projektne aktivnosti i Crvenog krsta Srbije i Zavoda za socijalnu zaštitu i organizacije Crvenog krsta u Somboru i Pirotu. U svakom slučaju ono što jeste važno za Ministarstvo to je pre svega koncept na koji je način ova projektna usluga planirana i način na koji će ona da se izvršava i u tom smislu jedan integrisani pristup koji je uvažavan za potrebe korisnika, za nas u fokusu je na prvom mestu i od značaja – izjavila je na početku Dušanka Golubović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i nastavila: – U tom smislu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlja politiku deinstitucionalizacije i pre svega potreba – da se odgovori na potrebe korisnika u njegovom okruženju što sa druge strane podrazumeva razvoj različitih vrsta usluga u zajednici.

Danas prisustvujemo otvaranju jedne takve usluge i za nas od posebnog značaja jeste upravo to što ona pruža jedan integrisani pristup odnosno kao takva ona izlazi iz sfere socijalne zaštite i uvažava i druge segmente u ovom slučaju pre svega, zdravstveni aspekt ove usluge podvukla je državna sekretarka Dušanka Golubović i dopunila: – I ranije naša prepoznata potreba za razvojem socijalno-zdravstevnih usluga u zajednici ovim dobija jedan poseban kvalitet jer ćemo kroz realizaciju ovog projekta biti u prilici da sagledamo i neka nova iskustva i u na taj način uvrstimo u zakonodavni okvir koji je u pripremi a sa druge strane svakako pružanje jedne ovakve usluge u Somboru i Pirotu za nas je od značaja jer deluje afirmativno i na druge jedinice lokalnih samouprava i na organizacije civilnog društva, da se dodatno ohrabre, podstiču na proučavanje potreba svojih korisnika i iznalaze inovativne odgovore čemu i danas prisustvujemo. Svakako da kao Ministarstvo očekujemo da ova usluga bude prepoznata i od strane drugih nadležnih institucija i da u saradnji napravimo jedno okruženje i pravni okvir koji će ih i dalje podsticati i afirmisati a pre svega na zadovoljstvo samih korisnika.

Državna sekretarka Golubović je iskoristila priliku da se zahvali i današnjem domaćinu Crvenom krstu Sombor koji je iskazao kako je rekla, jednu veliku hrabrost da uđe u ovaj poduhvat i time nastavi kreiranje inovacija kao poseban odgovor i način na to da i Somborci budu zadovoljniji jednom uslugom više.

* Na naše pitanje koliko su značajni ovakvi svetli primeri kao danas što svojim prisustvom i aktivnošću čine članice i članovi Gradskog udruženja penzionera Sombor čiji je rad i do sada redovno podržavala, državna sekretarka Dušanka Golubović je istakla:

– Svakako da su oni izuzetno značajni s obzirom da uvek učestvuju i u nečem što je vrlo kreativno kao i stvaranje ove današnje usluge jer bez njihove podrške i želje da participiraju u njoj, jednostavno usluga ne bi imala istu dimenziju i značaj. Sa druge strane je svakako važno da oni mogu uvek da budu i inicijatori nečega što je potrebno kao korisnici nečega što bi želeli da u saradnji sa drugima kreiramo uslove koji će biti još bolji i na njihovo i na zadovoljstvo čitave zajednice u kojoj oni zajedno žive. Tako da zaista, njihovo učešće u svemu u tom smislu jeste dobrodošlo i zaista pozdravljam i ovom prilikom sva njihova nastojanja da opstanu i da daju svaki put kao i danas, svoj doprinos.

Slavica Milojević, Republički zavod za socijalnu zaštitu, rekla je da joj je zadovoljstvo da ispred Zavoda danas može zajedno sa svojim kolegama i sa kolegama iz Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Sombor i kolegama iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvujem zapravo otvaravanju jedne nove inovativne usluge, jednog novog modela u sagledavanju pristupa potreba naših najstarijih građana: – Ali ne samo to, nego i potreba onih ljudi koji ih neguju, dakle njihovih negovatelja i to neko objedinavanje resursa kojima raspolažemo na nivou lokalne samouprave i zajedničko udruživanje i humanitarnih organizacija, i kolega i saradnika iz sistema socijalne zaštite i svih ljudi i spremnih volontera u Crvenom krstu i svih ljudi spremnih da pomognu našim najstarijim građanima je upravo danas rezultat otvaranju jedne ovakve usluge koja duboko verujemo da će ona zajedno sa uslugom koja se isto ovakva otvara u Pirotu biti dobar primer i drugim lokalnim samoupravama.

Ono što Sombor čini posebnom lokalnom samoupravom koja može da bude i primer i drugim lokalnim samoupravama u Srbiji, naglasila je Slavica Milojević, jeste upravo otvorenost ovoga grada da adekvatno odgovara na potrebe svojih građana i da stalno iznalazi i uspeva kako vidimo, dobra rešenja u uspostavljanju novih usluga: – U toku je priprema za uspostavljanje Centra za razvoj lokalnih usluga, dakle mnogo toga se radi i odgovara se adekvatno na potrebe građana.

– Kao što je pomenuto, radi se o inovativnim uslugama u lokalnoj zajednici, to je projekat koji finansira Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj, i radi se u tri zemlje, u Srbiji, Austriji i u Crnoj Gori – podsetila je Nataša Todorović, predstavnica Crvenog krsta Srbije i precizirala značajnim: – Imamo dve vrlo važne komponente. Prvo, jeste podrška neformalnim negovateljima. Trenutno ljudi, koji brinu o svojim ostarelim roditeljima nemaju dovoljno pomoći od strane lokala i od strane formalnih usluga. Tako da ćemo mi, kroz ovaj projekat edukovati neformalne negovatelje kako da dobro i kvalitetno brinu o starim osobama. Druga stvar, vrlo važna, često se priča o digitalnoj isključenosti starijih i jeste, digitalna isključenost starijih postoji ali mi ćemo ovde zahvaljujući tabletima i zahvaljujući digitalizaciji raditi jedan poseban program a to su kognitivne vežbe za one starije osobe koje imaju dijagnostikovani demencijus.

Pokušaćemo da pratimo u toku naredne dve godine kako te kognitivne vežbe usporavaju tok demencije jer praktično ti ljudi koji imaju dijagnostikovanu demenciju su praktično nevidljivi za nas, dopunila je Todorović, uz relevantne podatke: – U Srbiji otprilike 160.000 ljudi boluje od demencije a kad imate jednu bolesnu osobu vama pati cela porodica. I to je ono najinovantnije što ćemo raditi, što ćemo pokušati kada se završi projekat da te tablete razvijemo i u drugim sredinama i jako nam je drago što je Sombor prihvatio da bude u ovom pilot-projektu.

Ljiljana Tica, zamenica gradonačelnika Sombora zahvalila se najpre najstarijoj društveno humanitarnoj organizaciji: – Želela bih da ukažem na veoma plodnu i dugogodišnju saradnju sa organizacijom Crvenog krsta ovde koji deluje na teritoriji Grada Sombora. Svedoci svo svakojakih nezgoda i nepogoda koje zahvataju običnog čoveka počevši od ratnih stradanja, elementarnih nepogoda do pomoći koja je potrebna ljudima kada se nađu u nevolji. Takva jedna organizacija je i Crveni krst i želela bih da istaknem i da ukažem na to da su uvek tu na usluzi. Grad Sombor je ponosan na to i nastojaće da se ta saradnja nastavi. Moramo da spomenemo da smo imali na našim prostorima i kretanje migranata, da smo imali ljude koji su izbegli i prognani, sve je to prošlo ovde pragom ovog Crvenog krsta i ja se danas javno zahvaljujem u ime Grada Sombora.

Grad pruža podršku kako ovom današnjem projektu, da je veoma korisno i potrebno i da je to jedna velika novina koja baš ovde u Somboru počinje i počinje da živi i zaživeće, rekla je Tica i zaključila: – Potrebe ljudi su sigurno za tim i nadamo se da ćemo u svemu tome pomoći. Osim ovog projekta, moram da istaknem i pomoć i podršku roditeljstvu, dakle krenuli smo dalje u inovacije a to je i ovaj današnji Centar za starije osobe sa potrebama ako ih snađe u životu i da im se pomogne na taj način da lakše prođu kroz tu svoju zavisnu nevolju. Ja i dalje u ime Grada pružam ruku podrške na tome i dalje nudimo saradnju naravno kakva je bila i do sada. Nadamo se da će biti još bolja i uspešnija u budućem periodu. Veoma su značajni ovakvi primeri Gradske organizacije penzionera Sombor jer to su ljudi koji su još uvek tu, spremni da se pokažu, da budu vidljivi, da pokažu šta umeju da rade, da se druže što je veoma korisno, da imaju svoje vreme kada vide jedni druge, i da im bude lepo.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , ,

Povezani članci

Značajna pomoć za stambeno zbrinjavanje izbegličkih porodica u Somboru
Održana godišnja skupština Gradskog udruženja penzionera Sombor: Brojne aktivnosti i u 2022!

Kategorije

Izbornik