Sindikat

Deklaracija iz Bukurešta: Za pravednu tranziciju i pristojan rad

 

  • Udruženja poslodavaca i sindikati u industriji tekstila, odeće, kože i obuće Jugoistočne Evrope posvećeni su uspešnoj zelenoj i digitalnoj transformaciji industrije, socijalno pravednoj tranziciji i pristojnom radu za sve, poruka je međunarodne konferencije održane 28. i 29. marta u Bukureštu

Konferenciji pod nazivom “Obezbeđenje održive budućnosti za industrije tekstila, odeće, kože i obuće u Jugoistočnoj Evropi” prisustvovali su predstavnici nacionalnih poslodavačkih udruženja i sindikata iz Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije, Rumunije i Srbije (predstavnici Granskog sindikata poljoprivrede i prerađivačke industrije “Nezavisnost”, Granskog sindikata metalaca „Nezavisnost“, Unije poslodavaca, Privredne komore…).

Drugog dana skup je usvojio Deklaraciju u kojoj se naglašava da postoje mogućnosti za dalji rast industrija tekstila, odeće, kože i obuće koje u navedenim zemljama zapošljavaju više od 400.000 radnika.

“Postoje mogućnosti za dalji rast, jer brendovi preispituju sigurnost svojih lanaca snabdevanja. Angažovanje radnika iz država koje su blizu kompanije (nearshoring) nudi mogućnosti za zemlje Jugoistočne Evrope koje se nalaze u blizini glavnih evropskih tržišta, pružajući opciju nabavke sa manjim ekološkim otiskom”, ukazuje se u Deklaraciji.

Dodaje se da su evropske industrije tekstila, odeće, kože i obuće spremne za veliku transformaciju koja će uticati i na industriju i na radnike.

“Strategija EU za održivi i cirkularni tekstil ima za cilj da do 2030. godine proizvodi industrije tekstila, odeće, kože i obuće koji se plasiraju na tržište EU budu dugotrajni za višekratnu upotrebu, popravke i/ili recikliranje, pri čemu industrija prelazi sa linearnog na kružni poslovni model. Strategija pokriva zelenu i digitalnu tranziciju uz naglašavanje potrebe da se obezbedi konkurentnost u globalnom kontekstu”, stoji u Deklaraciji iz Bukurešta.

Napominje se da projekat „Obezbeđivanje održive budućnosti za industriju tekstila, odeće, kože i obuće u Jugoistočnoj Evropi“ predstavlja početak dugoročne saradnje. Posebna pažnja posvećena je razvoju strategija industrijskog razvoja i društvenog napretka, jačanju reprezentativnosti, veština i kapaciteta udruženja poslodavaca i sindikata i poboljšanju socijalnog dijaloga i kolektivnih ugovora.

Nacionalna udruženja poslodavaca i sindikati Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije, Rumunije i Srbije, u saradnji sa evropskim socijalnim partnerima, pozivaju vlade u svojim zemljama da uključe socijalne partnere iz industrija tekstila, odeće, kože i obuće u razgovore za unapređenje politike industrijskih strategija za ceo ekosistem i podršku inovacijama i digitalizaciji, kao delu novog evropskog puta tranzicije.

Zaključeno je da će industrijska transformacija zahtevati veliko unapređenje veština. Zato poslodavci i sindikati nude saradnju vlastima i obrazovnim institucijama kako bi se obezbedila neophodna sredstva “za privlačenje, obuku i/ili prekvalifikaciju radnika, uključujući konkretnu podršku Pakta EU za veštine u industriji tekstila, odeće, kože i obuće”.

Poruka je i da “brendovi i trgovci na malo iz Jugoistočne Evrope treba da doprinesu pozitivnoj transformaciji kroz odgovorne poslovne prakse, dužnu pažnju i podršku socijalnom dijalogu i platama za život”.

Socijalni dijalog je važniji nego ikada da bi se osigurala održiva transformacija, ističe se u Deklaraciji i ukazuje da “mehanizmi za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje treba da budu ojačani” s obzirom na značaj koji se kolektivnom pregovaranju daje u novoj Direktivi EU o adekvatnim minimalnim platama.

Učesnici konferencije u Bukureštu pozvali su Evropsku uniju “da obezbedi sredstva za predstojeću transformaciju industrije tekstila, odeće, kože i obuće, unapređenje tehnologije i veština, regionalni razvoj i pravednu tranziciju”, uz napomenu da “socijalni dijalog na evropskom nivou može podržati uspešan proces promena”.

Udruženja poslodavaca i sindikati u zemljama Jugoistočne Evrope predložiće svojim vladama i Evropskoj uniji “kako da rade zajedno kako bi se osigurala održiva budućnost za industrije tekstila, odeće, kože i obuće i njihove radnike”, zaključni je stav Deklaracije iz Bukurešta.

Izvor i fotografije: UGS Nezavisnost

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Sindikati Geodetskog zavoda: Nova bahata direktiva direktora Draškovića
Zahvaljujući zaključenju Aneksa II Kolektivnog ugovora kod poslodavca zaposlenima u CARNEX-u u Vrbasu povećane zarade za 14%

Kategorije

Izbornik