Najnovije

Apel zbog povećanog broja požara na otvorenom

 

  • Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, s obzirom na povećan broj požara na otvorenom, hitno je naložio, preko svojih organizacionih jedinica, stupanje u kontakt sa komandantima štabova za vanredne situacije i inicirao hitne sednice lokalnih štabova za vanredne situacije na kojima će članovi biti upoznati sa trenutnom situacijom u vezi sa povećanjem broja požara na otvorenom prostoru, opasnostima koje mogu nastati i na kojima će se predložiti i pokrenuti sprovođenje mera i aktivnosti za zaštitu života i imovine

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković je precizirao da će mere podrazumevati obilazak svih naselјenih mesta i upozoravanje stanovništva da poštuju zakonske odredbe o zabrani spalјivanja na otvorenom prostoru.

Naloženo je, kako je istakao, i da se proveri ispravnost mehanizacije subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje koja bi mogla biti angažovana u slučaju potrebe na gašenju požara na otvorenom prostoru.

Milenković je naglasio da je od početka februara na teritoriji Republike Srbije evidentirano 1.492 požara na otvorenom prostoru, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine kada je ovakvih požara bilo 226.

  • Samo tokom vikenda na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 466 požara na otvorenom prostoru, dok je prošle godine u istom periodu bilo 60 ovih požara – dodao je Milenković i podvukao da su svi požari zahvalјujući nadlјudskim naporima vatrogasaca-spasilaca ugašeni.

On je upozorio da se požari na otvorenom prostoru veoma brzo šire i zahvataju velike površine, zbog čega predstavlјaju realnu opasnost po nastanak veće materijalne štete na građevinskim objektima, objektima infrastrukture i na šumskim kompleksima, ali i realnu opasnost po živote građana.

Dodao je da je za gašenje ovih požara neophodno angažovanje i velikog broja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

  • Na lokalizaciji i likvidaciji požara na otvorenom prostoru samo u toku februara evidentirano je 3.795 angažovanja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 519 vatrogasnih vozila – kazao je Milenković.

On je podsetio da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spalјivanje ostataka strnih useva, spalјivanje smeća na otvorenom prostoru i spalјivanje bilјnih ostataka i da je za to zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara.

Takođe, loženje vatre u šumi i na udalјenosti od 200 metara od ruba šume je zabranjeno, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara.

Za nepoštovanje ove odredbe, kako je istakao, zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor       

Tagovi: , , , ,

Povezani članci

Somborski većnici utvrdili predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Sombora za 2023.
Uspešno predstavljanje Apatina na 5. Sajmu zavičaja

Kategorije

Izbornik