Najnovije

UGS Nezavisnost: Formiran Odbor za bezbednost i zdravlje na radu

 

 • Seminar na temu bezbednost i zdravlje na radu, u organizaciji UGS NEZAVISNOST, održan je u Vrnjačkoj Banji tokom prva dva dana decembra pod pokroviteljstvom Centra za solidarnost AFL-CIO. Seminaru je prisustvovao izvršni sekretar UGS NEZAVISNOST, Miloš Miljković

Učesnicima su Dragica Mišljenović, viša savetnica za zakonodavno-pravna pitanja i  kolektivno pregovaranje UGS NEZAVISNOST i Saša Dimitrijević, stručni saradnik za BZR UGS NEZAVISNOST, prezentovali ogledne primerke Kolektivnog ugovora za BZR kod poslodavca i Sporazuma za formiranje Odbora za BZR sa poslodavcem, kao i odredbe novog Zakona o BZR („Sl.glasnik RS“, br.35/2023).

Na uređenje odnosa između poslodavca, predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu i sindikata, posebno upućuje član 57. u stavu četiri predmetnog zakona, te se stoga i pristupilo izradi ovih dokumenata kao osnove za unapređenje odnosa svih učesnika u procesu, a na dobrobit kako zaposlenih tako i kompanija, i konačno radi jačanja kulture bezbednog i zdravog rada.

U okviru seminara, u skladu sa Odlukom Izvršnog odbora UGS NEZAVISNOST, održana je i Konstitutivna sednica novog saziva Odbora za BZR UGS NEZAVISNOST.

U svojim strateškim pravcima delovanja Nezavisnost kao jednu od značajnih oblasti delovanja postavlja kontinuirano unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu, promovisanje principa zdravog i bezbednog rada i unapređenja kulture i podizanja svesti o neophodnosti bezbedne i zdrave radne sredine.

Za postizanje zacrtanih ciljeva formiran je Odbor, koji u svom radu posebnu pažnju treba da posveti: 

 • razvijanju kvalitetne i efikasne saradnje sa Inspektoratom za rad i Upravom za bezbednost i zdravlje na radu, uz dalje insistiranje na normativnom regulisanju koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na nacionalnom nivou;
 • implementaciji novg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i pratećih normativnih akata koji zaokružuju ovu oblast;
 • permanentnoj, širokoj i stepenovanoj edukaciji i osposobljavanju sindikalnog članstva za pravilno, kvalitetno i efikasno delovanje vezano za bezbednost i zdravlje na radu.

Strukturu Odbora za BZR UGS NEZAVISNOST čine:

 • stručni saradnik za bezbednost i zdravlje na radu, koji je po funkciji predsednik Odbora;
 • po dva imenovana predstavnika granskih sindikata UGS NEZAVISNOST, iz čijih redova Odbor bira zamenika;

Za zamenika predsednika Odbora za BZR, jednoglasno je izabran Nebojša Kisić, predstavnik Granskog sindikata poljoprivrede i prerađivačke industrije Nezavisnost, zaposlen u kompaniji Heineken Srbija d.o.o.

Članovi Odbora za BZR UGS NEZAVISNOST, usvojili su Okvirni program rada za 2024. godinu, koji će biti dopunjen od strane granskih sindikata UGS NEZAVISNOST, a u skladu sa specifičnostima delatnosti koje pokrivaju u svom radu.

Program rada za 2024. godinu  zasnovan je na sledećim temama:

 • kolektivni ugovori za bezbednost i zdravlje na radu:
 • formiranje baze podataka o zaključenim kolektivnim ugovorima za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavaca;
 • analiza zaključenih kolektivnih ugovora za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavaca;
 • analiza rezultata kolektivnog pregovaranja (pregovori u toku, osnovni problemi….);
 • aktivnosti na otpočinjanju pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora u kompanijama u kojima nisu zaključeni;
 • formiranje baze podataka o osnovanim odborima za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca, (način osnivanja, učešće članova sindikata Nezavisnost u odborima i stvaranje uslova za veće angažovanje, pitanja kojima se odbori bave, uticaj i efekti rada odbora, problemi);
 • edukacija sindikalnih aktivista za efektivniji socijalni dijalog u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:
 • edukacija sindikalnih aktivista i svih zaposlenih za potpunu i pravilnu primenu bezbednosti i zdravlja na radu.

UGS NEZAVISNOST

Saša Dimitrijević, stručni saradnik za BZR


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta KeepOne Radio

https://www.omiljeniradio.com/index.php/radio-uzivo-online-srbija/1130-novi-radio-sombor-uzivo-online.html*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio svih svih država regiona i dijaspora Omiljeni radio

Tagovi: , , , , , , , ,

Povezani članci

MUP: Pronađeno oko 130 kilograma marihuane
Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović obišla je gradilište Omladinskog centra u Somboru

Kategorije

Izbornik