Udruženje penzionera

  1. Početna
  2. Udruženje penzionera

Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere

Najnovije
  Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije…
Izbornik