sindikalno organizovanje

  1. Početna
  2. sindikalno organizovanje

Aplikacija: „Moja radnička prava Nezavisnost“

Sindikat
  UGS NEZAVISNOST, kao što smo već najavili, obaveštava i poziva članove i druge zainteresovane da preuzmu aplikaciju „Moja radnička prava Nezavisnost“ putem Google play store-a: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moveo.ugs_mobile), Apple store-a: https://apps.apple.com/in/app/radni%C4%8Dka-prava-nezavisnost/id1614648001)…
Izbornik