Seminar bunjevačkog stvaralaštva

  1. Početna
  2. Seminar bunjevačkog stvaralaštva

Tavankut: XI. Seminar bunjevačkog stvaralaštva

Višejezično
  U Tavankutu će se od 11 – 16. srpnja organizirati jedanaesti SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA. Seminar obuhvaća sljedeće teme: ples, tamburaške tradicijske melodije, tradicijski instrumenti Bunjevaca (gajde, frula), tradicijske vještine…
Izbornik