prvi interni konkurs

  1. Početna
  2. prvi interni konkurs

Prvi interni konkurs JKP „PROSTOR“ Sombor

Ekonomija
Goran Nonković, direktor Javnog komunalnog preduzeća Prostor Sombor Na osnovu člana 3. Uredbe o intrenom konkursu, član 4. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP „PROSTOR“ Sombor od 28.12.2016. godine,…
Izbornik