Stručnjaci o novoj strategiji sindikata: Petar Đukić

Sindikat
Petar Đukić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu Stručni prilozi za novu strategiju sindikata Nezavisnost (2) Šta sindikati u Srbiji treba da čine kako bi vratili izgubljeno poverenje radnika?…
Izbornik