U drugom smeru: Svetski dan poezije

Kultura
  EU info Point Novi Sad, u saradnji sa Mračnom Komorom i Institutom za književnost i umetnost u Beogradu, organizuje promociju zbornika radova o savremenom srpskom pesništvu pod nazivom U…
Izbornik