Aplikacija „Moja radnička prava Nezavisnost“

  1. Početna
  2. Aplikacija „Moja radnička prava Nezavisnost“

Aplikacija „Moja radnička prava Nezavisnost“

Sindikat
  UGS NEZAVISNOST, obaveštava i poziva članove i druge zainteresovane, da preuzmu aplikaciju „Moja radnička prava Nezavisnost“ putem Google play store-a: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moveo.ugs_mobile, Apple store-a https://apps.apple.com/in/app/radni%C4%8Dka-prava-nezavisnost/id1614648001 ili veb sajta, a koja…
Izbornik