Šaj ke si o trajo … ?

Višejezično
Kralj romske muzike Šaban Bajramović Sae nevimata – Novosti dana   Ažukaras katar o trajo mištipe ! ~ . ~ Šaj ke si o trajo sar e džungali vrjama ?…
Izbornik