Najnovije

Stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu podračuna konsolidovanog računa trezora

 

  • Iz somborske filijale Uprave za trezor Ministarstva finansija danas nam je stiglo saopštenje sledeće sadržine: U „Službenom glasniku PC“, broj: 143/2022, 29. decembra 2022. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu podračuna konsolidovanog računa trezora, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Pravilnikom je propisano otvaranje posebnog namenskog podračuna kod Uprave za trezor za svaku pojedinačnu/konkretnu namenu (program/projekat), za koju dobijaju sredstva iz budžeta Ostali korisnici javnih sredstava (tip KJS 7) i Pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru (tip KJC 8). Svi podračuni koji se budu otvarali od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, u nazivu podračuna treba da sadrže naziv programa/projekta.

Organizacione jedinice Uprave za trezor (filijale) u obavezi su da najkasnije do 31. januara 2023. godine obaveste korisnike javnih sredstava, i to tip KJS – 7 (Ostali kortіsnici javnih sredstava) i tip KJS – 8 (Pravna lica i drugi subjekti koji ne pripadaju javnom sektoru), koji su u gnihovoj nadležnosti, o navedenim izmenama, i to:

da će korisnici javnih sredstava od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za svaki program/projekat za koji dobiju sredstva iz budžeta morati da otvaraju poseban namenski podračun kod Uprave za trezor. Nakon prestanka osnova zbog koga je podračun otvoren, potrebno je da korisnik javnih sredstava izvrši ukidanje istog u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika іavnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranja i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor („Službeni glasnіk RS “, br. 99/18 i 40/19);

– da korisnici javnih sredstava uđu u proceduru ukidanja podračuna koji su otvoreni pre stupanja na snagu ovog Pravilnika, kada se okonča postupak koji je bio osnov za prenos sredsatva iz budžeta, sve u skladu sa Pravilnikom o KJS;

– da korisnici javnіh sredstava broj aktivnog podračuna koji je otvoren pre stupanja na snagu ovog Pravilnika, ubuduće ne dostavljaju nadležnom organu radi prenosa sredstava iz budžeta, već da je potrebno da se otvori novi poseban namenski podračun za svaki program/projekat;

– da će fіlijala, korisnicima javnih sredstava koji nisu imali promet na podračunu duže od dve godine i kojima je saldo sredstava na podračunu nula duže od dve godine, izvršiti ukidanje podračuna, ukoliko korisnik ne dostavi pravni osnov i pisanu izjavu u roku od 7 radnih dana, da je broj svog aktivnog podračuna dostavio nadležnom organu, do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, radi prenosa sredstava iz budžeta. Ukoliko korisnik dostavi izjavu da je broj aktivnog podračuna već dostavljen nadležnom organu, do dana stupanja na snagu ovog Pravilanika, radi prenosa sredstava iz budžeta, i dostavi pravni osnov za prenos sredstava, potrebno je da po prestanku osnova za prenos sredstava, korisnik uđe u proceduru ukidanja podračuna u skladu sa  ravilnikom o KJS.

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija oglasilo se povodom uznemirujućih objava na društvenim mrežama
PU Sombor: Zaplenjen amfetamin

Kategorije

Izbornik