Najnovije

Sednica Gradskog veća: Prihvaćena ponuda JKP „Zelenilo“ za rekonstrukciju dečijeg igrališta sa teretanom na Novoj Selenči

 

  • Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 166. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo 10 tačaka

Među ostalim tačkama dnevnog reda, Gradsko veće je prihvatilo Izveštaj o radu mesnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2022. godinu, a razlog za donošenje Izveštaja je potreba da se izvrši uvid u poslovanje mesnih zajednica i korišćenje sredstava iz budžeta grada. Gradski većnici su Izveštaj o radu uputili odbornicima Skupštine grada na razmatranje i usvajanje.

Na 166. sednici Gradskog veća Grada Sombora prihvaćena je ponuda JKP „Zelenilo“ Sombor na poslovima rekonstrukcije dečijeg igrališta sa teretanom na otvorenom pored Rokovačke šume na Novoj Selenči. Većnici su, potom ovlastili gradonačelnika Grada Sombora da sa JKP „Zelenilo“ Sombor zaključi Ugovor o obavljanju poslova rekonstrukcije dečijeg igrališta na iznos od 580.000,00 dinara bez PDV-a, a za obezbeđivanje vršenja nadzora nad sprovođenjem rekonstrukcije predmetnog igrališta zaduženo je Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove. Ovo Odeljenje će odrediti i lice koje će biti zaduženo za vršenje istog. Dodeljena sredstva Gradu Somboru za rekonstrukciju dečijeg igrališta predstavljaju realizaciju projekta „Povećanje bezbednosti žena i devojčica u javnom prostoru“. Odobren predlog projekta je usklađen sa principima programa UN Women u cilju povećanja bezbednosti žena i devojčica (dece) u javnom prostoru. Mapiranjem sa predstavnicima Kancelarije za UN u Srbiji (mapiranje je obavljeno 12.septembra 2022. godine) određeno je da ta lokacija bude jer tu boravi veći broj dece, pogotovo tokom trajanja školske godine (u blizini je OŠ „Dositej Obradović“, dok se obližnja teretana na otvorenom, zajedno sa stazama u samoj šumici koristi za rekreaciju većeg broja žena, devojčica i starijih sugrađana).

Između ostalog, Gradsko veće Grada Sombora dalo je svoju saglasnost „Sombor-gas“ d.o.o. Sombor, Rade Končara br. 30, za izgradnju priključnog gasovoda niskog pritiska u dužini od 2,5m preko kat. parcele broj 10144 KO Sombor-1, koja je po elaboratu pružanja državnih puteva opštinska ulica, a radi priključenja na gasovod stambeno-poslovnog objekta i magacina u Somboru, XII vojvođanske udarne brigade br. 32. Ova saglasnost Grada Sombora se daje pod uslovom da “Sombor-gas“ d.o.o. Sombor, pre izvođenja radova zaključi Ugovor sa JKP „Prostor“ Sombor vezano za nadzor nad radovima i vraćanju zemljišta u prvobitno stanje uz naknadu eventualno pričinjene štete, te u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji pribave dozvolu nadležnog organa.


Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor*

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , ,

Povezani članci

Ministarstvo za brigu o selu dodelilo sredstva za još 13 kuća
PU Sombor: Neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga

Kategorije

Izbornik