Obrazovanje

Roditelji budućih đaka prvaka 2023/2024: Možete da izaberete bilo koju željenu osnovnu školu za vaše dete na području Grada Sombora

(Naslovna fotografija: zgrada Osnovne škole Nikola Vukićević, jedna od 19 osnovnih škola ukupno, u Somboru i svih 15 naseljenih mesta na području Grada Sombora; fotografija sa portala https://www.ravnoplov.rs/)

  • Poštovani roditelji dece koja na dan početka školske godine 1. septembra 2023. godine imaju 6,5 do 7,5 godina, odnosno dece rođene od 1. marta 2016. do 1. marta 2017. godine obaveštavamo, u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, možete da izaberete osnovnu školu na teritoriji Grada Sombora u kojoj želite da vam dete pohađa osnovno obrazovanje i vaspitanje, bez obzira na određeno upisno područije škola utvrđeno Odlukom o određivanju područja osnovnih škola na teritoriji Grada Sombora

Ukoliko želite da iskoristite navedeno pravo i upišete dete u školu koja vam ne pripada po mestu prebivališta, dovoljno je da podnesete Zahtev izabranoj školi najkasnije do 1. februara 2023. Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole, do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, a u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.

Obaveštenje o početku i načinu evidentiranja dece za polazak u 1. razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu, u okvirima upisnih područja škola, biće naknadno objavljeno.

Uvid u upisna područija škola, tj. Odluku o određivanju područja osnovnih škola na teritoriji Grada Sombora možete da obavite na zvaničnom sajtu Grada Sombora u rubrici Gradska uprava-Odeljenje za obrazovanje, na linku:

Одлука о одређивању подручја основних школа на територији Града Сомбора

Medijska pažnja i pratnja: Novi Radio Sombor

http://keepone.net/radio/k138251/novi-radio-sombor *

*Novi Radio Sombor na vodećoj platformi radio stanica svih država sveta

Tagovi: , , , , ,

Povezani članci

Grad Sombor: Nastavak participativnog budžetiranja srednjih škola
ОШ „Братство јединство“ Сомбор: Књига нам је у срцу

Kategorije

Izbornik